News Category Navigation Portlet

Archive

Latest (10)

News List Filter Portlet

Category

  • All (10)
  • University News (10)

Central News List Portlet

News for employees

Mon Oct 16 14:35:00 CEST 2017

Skapandet av ett Science Center ska utredas

Rektor har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna att skapa ett Science Center i Uppsala. I utredningsdirektivet anges bland annat att kvarteret Ubbo i så fall kan vara en utgångspunkt för lokaliseringen.

University News

Fri Oct 13 11:24:00 CEST 2017

Uppsala universitet fick gott betyg i utredning om hållbarhetsarbete

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling. Resultatet visar att endast en fjärdedel av lärosätena, dit Uppsala universitet hör, når upp till de kriterier som satts upp.

University News

Fri Oct 13 09:56:00 CEST 2017

Välkommen till kurs i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet erbjuder kostnadfria utbildningar i mänskliga rättigheter till alla intresserade medarbetare.

University News

Thu Oct 05 18:36:00 CEST 2017

Konsistoriet föreslår förnyat mandat för rektor

Konsistoriet beslutade enhälligt vid dagens möte att följa rekryteringsgruppen och hörandeförsamlingens rekommendation att föreslå för regeringen att nuvarande rektor Eva Åkesson får ett förnyat mandat som rektor.

University News

Thu Oct 05 13:20:00 CEST 2017

Lär dig mer om informationssäkerhet!

Under senare tid har det varit många händelser kopplade till informationssäkerhet. Anmäl dig därför till utbildning i säker informationshantering.

University News

Mon Oct 02 12:01:00 CEST 2017

Språkvetare vann Forskar Grand Prix

Vinnare av Uppsalas Forskar Grand Prix heter Carina Jahani, professor i iranistik vid institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Hennes mål är att skapa ett standardskriftspråk för balochiska som talas av mer än tio miljoner människor.

University News

Fri Sep 29 11:27:00 CEST 2017

Rekryteringsgruppen föreslår omförordnade av Eva Åkesson

Rekryteringsgruppen beslutade enhälligt vid dagens möte att föreslå Uppsala universitets konsistorium att omförordna Eva Åkesson som rektor för Uppsala universitet från 2018-01-01 till 2020-12-31.

University News

Thu Sep 28 14:55:00 CEST 2017

Resultat från hörandeförsamlingen

Hörandeförsamlingen, bestående av studenter, lärare, forskare och övriga anställda har röstat om rektorskandidater.

University News

Thu Sep 28 11:38:00 CEST 2017

Interested in staff mobility?

The Erasmus programme offers teachers and administrative staff several different scholarships for teaching or training. Do you want to find out more? The International Office can answer most of your questions and this autumn we welcome you to drop-in when it suits you on four different Wednesdays.

University News

Thu Sep 21 11:00:00 CEST 2017

Kom och diskutera pedagogik!

Alla lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds till en universitetspedagogisk konferensdag den 12 oktober. Där kan du dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling. Anmäl dig redan idag!

University News

<
>