Juridik och ramverk

Anmälan om vilseledande vid examination


Upphovsrätt
Det är endast undantagsvis tillåtet att publicera upphovsrättsskyddat material i digitala eller tryckta medier utan upphovsrättshavarens tillstånd. Otillåten publicering kan utgöra ett brott och resultera i skadeståndsanspråk från upphovsrättsinnehavaren.
Har du frågor som rör upphovsrättslagen – kontakta juridiska avdelningen.
För övriga frågor - kontakta kommunikationsenheten.


Avtal vid examensarbeten i samarbete med extern part
När studenter på grund- eller avancerad nivå utför examensarbeten i samverkan med ett företag eller annan organisation uppkommer ibland frågor kring avtal som reglerar projektet. Texten syftar till att belysa olika legala aspekter av sådana avtal.


Juridisk person
Ansökan om anlitande av juridisk person i undervisning vid Uppsala universitet.