Friskvård och friskvårdsersättning

Definition friskvård

Hälsofrämjande aktivitet i syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Friskvårdstimme

Som anställd har du möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvårdsaktivitet, så kallad friskvårdstimme. Friskvårdstimmen kan inte sparas för senare uttag och är inte flextidsgrundande. Friskvårdstimmen kan nyttjas när verksamheten så tillåter och tidpunkten ska godkännas av närmaste chef. Får användas i anslutning till arbetets början eller slut, men ska användas inom normalarbetsdag 8 timmar.  

För deltidstjänstgörande anställda ställs friskvårdstiden i relation till tjänstgöringsgraden. Det vill säga; arbetar du 50 procent har du möjlighet till 30 minuter/vecka.

Friskvårdsbidraget

Bidraget är en skattefri förmån som syftar till att stimulera till aktiviteter. Aktiviteten ska vara av enklare slag och av mindre värde, därför finns det begränsningar i vilken typ av motion, idrott eller annan friskvård som ersättningen täcker. För mer information.

Erbjudandet gäller dig som är anställd vid Uppsala universitet och som

  • Har en tillsvidareanställning
  • Har en tidsbegränsad anställning
  • Är föräldraledig eller sjukskriven 

Erbjudandet gäller inte om du är helt tjänstledig, med undantaget om du är sjuk- eller föräldraledig. Friskvårdserbjudandet gäller inte heller dig som enbart uppbär stipendium eller forskarstuderandetillägg.

Du kan sammanlagt få bidrag upp till 2 000 kr per kalenderår. Är du anställd del av året får du ersättning med 1/12 per påbörjad anställningsmånad. 
Om du vill se hur mycket friskvård du har fått utbetalt under innevarande år kan du göra det i Primula webb under Min sida/ 12. Personlig löneinformation. Har du inte tagit ut någon friskvårdsersättning finns ingen information på sidan.

Godkända/inte godkända friskvårdsaktiviteter 

Om du är osäker på om din aktivitet kan ge friskvårdsbidrag kontakta löneenheten via funktionsbrevlådan lon@uadm.uu.se

Redovisning av utgifter för friskvård

Utlägg (exempelvis för motionskort) görs av dig som anställd och egenrapporteras i Primula. Redovisning av utgifter sker löpande. Ditt friskvårdsärende behöver vara inskickat elektroniskt i Primula webb till HR-avdelningen/Löneenheten senast den 5:e december för innevarande år. Ärenden inskickade efter den 5:e december regleras mot nästa års friskvårdsbidrag. Kvittot/kvittona får inte vara äldre än 12 månader.
Så här gör du

Kontakt

HR-specialister vid HR-avdelningen