Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Friskvård och friskvårdsersättning

Definition friskvård

Hälsofrämjande aktivitet i syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Friskvårdstimme

Som anställd har du möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvårdsaktivitet, så kallad friskvårdstimme. Friskvårdstimmen kan inte sparas för senare uttag och är inte flextidsgrundande. Friskvårdstimmen kan nyttjas när verksamheten så tillåter och tidpunkten ska godkännas av närmaste chef. Får användas i anslutning till arbetets början eller slut, men ska användas inom normalarbetsdag 8 timmar.  

För deltidstjänstgörande anställda ställs friskvårdstiden i relation till tjänstgöringsgraden. Det vill säga; arbetar du 50 procent har du möjlighet till 30 minuter/vecka.

Friskvårdsbidraget

Bidraget är en skattefri förmån som syftar till att stimulera till aktiviteter. Aktiviteten ska vara av enklare slag och av mindre värde, därför finns det begränsningar i vilken typ av motion, idrott eller annan friskvård som ersättningen täcker. För mer information.

Erbjudandet gäller dig som är anställd vid Uppsala universitet och som

  • Har en tillsvidareanställning
  • Har en tidsbegränsad anställning
  • Är föräldraledig eller sjukskriven 

Erbjudandet gäller inte om du är helt tjänstledig, med undantaget om du är sjuk- eller föräldraledig. Friskvårdserbjudandet gäller inte heller dig som enbart uppbär stipendium eller forskarstuderandetillägg.

Du kan sammanlagt få bidrag upp till 2 000 kr per kalenderår. Är du anställd del av året får du ersättning med 1/12 per påbörjad anställningsmånad.

Redovisning av utgifter sker löpande. Samtliga underlag behöver vara hos HR-avdelningen/Löneenheten senast den 10 december för innevarande år. Underlag inkomna efter den 10 december regleras mot nästa års friskvårdsbidrag.  Kvittot/kvittona får inte vara äldre än 12 månader.

Godkända friskvårdsaktiviteter 

Inte godkända friskvårdsaktiviteter

Om du är osäker på om din aktivitet kan ge friskvårdsbidrag kontakta löneenheten via funktionsbrevlådan lon@uadm.uu.se

Redovisning av utgifter för friskvård

Utlägg (exempelvis för motionskort) görs av dig som anställd och egenrapporteras i Primula.
Så här gör du

Kontakt

HR-specialister vid HR-avdelningen