Akuta åtgärder - fara för liv, egendom och miljö

  • Ring nödnumret (00)112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare. Informera även på universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Möt räddningsfordon - visa vägen för räddningstjänst och polis.

  • Utrym arbetsplatsen vid behov.

  • Vid kemikaliespill: spärra av drabbat område/ korridor/ lab.

Skaffa en snabb överblick

  • Vad har hänt?
  • Hur många är drabbade?
  • Är någon skadad?
  • Finns någon kvar i olycksområdet?
  • Skydda drabbade från ytterligare stress, lämna dem inte ensamma. Ge medmänskligt stöd.

Övrigt stöd

Riktlinjer och stöddokument

Viktiga telefonnummer

Samtalsstöd och stöd vid kris

Arbetsmiljöverket ska kontaktas vid arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud. Anmäl arbetsskador direkt.

Kommunens miljöförvaltning ska kontaktas vid miljöfarligt utsläpp.

Vid kemikaliespill, kontakta saneringsfirman Relita.

Tillbud eller olyckor som sker i samband med avlämning, transport eller mottagning av farligt gods ska snarast rapporteras till universitetets säkerhetsrådgivare.

 

Stöd med anledning av oroligheter utanför Sveriges gränser

Viktig information om det stöd som är tillgängligt med anledning av de oroligheter i andra länder som varit den senaste tiden (händelser i Turkiet, Frankrike, Thailand med flera)

Stöd via universitetets krisledning

Stöd som erbjuds: krisstöd och samordning vad gäller allt från praktiska frågor till rådgivning. Dygnet runt, alla veckodagar.

Christina Boman, Säkerhetschef
Telefon + 46 70 425 09 76
E-post: christina.boman@uadm.uu.se

Psykosocialt krisstöd med psykolog

Stöd som erbjuds: direktkontakt via telefon med erfaren psykolog, psykosocialt krisstöd, råd, stöd och vägledning. Dygnet runt, alla veckodagar.
Psykolog vid Falck Health Care telefon +46 771 24 7 365 

Hjälp och stöd på plats från andra organisationer

Samlad information från myndigheterna finns på www.krisinformation.se

Svenska ambassaden i aktuellt land, se Sweden Abroad.

Svenska kyrkan i utlandet

Om du inte hittar det du söker kan du alltid vända dig till Utrikesdepartementet på telefon +46-8-405 10 00