Interna och externa kontakter

SOS Alarm vid akut fara för liv, hälsa, egendom: (00) 112 

Universitetets larmnummer: 018-471 25 00

HR-direktör Eliane Forsse telefon: 070–292 10 56

Säkerhetschef Christina Boman telefon: 070–425 09 76

Tjänsteman i Beredskap telefon: 018-471 1800

Akademiska sjukhusets akutmottagning, telefon: 018-611 00 00

Vid kemikaliespill ring saneringsfirman Relita, telefon 0771 - 103 500 

Samtalsstöd och stöd vid kris

Företagshälsovården, telefon: 018-418 80 10 (Uppsala), 0498-20 34 00 (Avonova i Visby)

Vid allvarlig arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud, kontakta Arbetsmiljöverket. Anmäl arbetsskada direkt via webbformulär.

Vid miljöfarligt utsläpp, kontakta kommunens miljöförvaltning.

SOS Alarm informationsnummer: (00) 113 13 - Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser.