Publicera och registrera din forskning

Vid Uppsala universitet registrerar du dina publikationer i DiVA. I DiVA kan du också göra din forskning fritt tillgänglig genom att publicera open access.

Publicera Open Access

Registrera i Diva

Bibliometri - utvärdering och analys av publicering.