Forskningsstöd för samverkan

Forum för samverkan
- enhet inom fakulteten för utbildningsvetenskaper som arbetar för ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan kommun/förskola/skola och forskare vid Uppsala universitet.

UU Holding AB
- UU Holding är Uppsala universitets holdingbolag och en tidig investerare i nya forskningsbaserade bolag och affärsprojekt som startas av universitetets forskare och studenter. Holdingbolaget ska på affärsmässiga grunder främja att kunskap och idéer inom universitetet utvecklas kommersiellt.

Partnerskap
- Partnerskap sluts med större företag eller offentliga organisationer som kan berika universitetets forskning och utbildning. Initiativet till ett strategiskt partnerskap kan tas antingen från universitetets ledning eller från extern partner. 

Enheten för kommunikation och skolsamverkan
- skolsamverkan och extern kommunikation för det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

UU Innovation
- ger råd och stöd till forskare i samarbeten med externa organisationer, i frågor om nyttiggörande och mervärde i ansökningar och för kommersialisering av forskningsupptäckter och idéer.

Avdelningen för uppdragsutbildning
- ingår i universitetsförvaltningen och bedriver fortbildning av yrkesverksamma tillsammans med universitetets institutioner och centrumbildningar.