Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Diariet - W3D3

Sök behörighet

Du som behöver tillgång till diariet ska ansöka om behörighet hos registrator@uu.se:

  • Ange vilken behörighet du behöver, t.ex.:
    • registrator (för att kunna registrera ärenden/handlingar)
    • handläggare (för att söka/läsa ärenden/handlingar).
  • Ange även vilken/vilka av de serier du behöver i ditt arbete, t.ex. UFV, FARMBIO, UFV-PA.

Ansökan behandlas löpande - du får ett mejl med användaruppgifter.

Glömt lösenordet till W3D3

Behöver du nytt lösenord, har du glömt användar.id, ska du avanmäla behörighet eller övriga frågor kring W3D3-diariet kontakta registrator@uu.se

Arbeta på distans

Observera att inloggning i W3D3 förutsätter att man är uppkopplad på Uppsala universitetets fasta nät, eller att man har en så kallad VPN-klient, om man behöver arbeta på distans

Diarie- och dossierplan

Diarie- och dossierplan

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan - Vad som ska diarieföras/Arkiveras.

Utbildning

Vid behov ordnas utbildningstillfällen i W3D3-Diariet för nybörjare och övningstillfällen för ovana användare.

Allmänna handlingar

En handling är allmän om den har upprättats på eller kommit in till myndigheten. Det kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, var och en ska kunna läsa dem. Läs mer om allmänna handlingar.

E-posthantering: Principer och rekommendationer och allmän handling. 

Kopior av en allmän handling kan begäras ut via registrator.
Kopior är gratis upp till nio sidor. Tio sidor kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor, enligt Avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Kontakt: registrator@uu.se