Vad är GIS?

Inom MP finns också gruppen "GIS och Geodata". Sök gärna medlemskap i gruppen. På gruppytan finns mer information, diskussionsforum mm.

Idag omges vi av mängder med geografiska beskrivningar som ofta nås på ett lättillgängligt sätt via webben. Du har säkert själv dragit nytta av SMHIs vädertjänst eller lyckats hitta fram till den där restaurangen du skulle till tack vare Google Maps.

Även om idén om den digitala kartan uppstod så tidigt som på 1950-talet menar naturgeografen Wolter Arnberg att användningen av GIS inte tog fart förrän på 1990-talet, då datorerna till slut kunde möta upp till de tekniska kraven.

Gamla Uppsala

Från början var det främst geografer och kartografer som intresserade sig för och använde sig av den då ganska svårmanövrerade tekniken.(1) Dagens digitala karta är uppbyggd av digitala punkter, oftast så kallade vektorer (men även raster-GIS förekommer). Vektorerna uppträder på ett helt annat vis än den tryckta kartans statiska bildyta, eftersom de kan manipuleras och förändras.

Programvaran som används för att mata in, presentera och analysera geografisk information kallas för ett geografiskt informationssystem, som förkortat blir GIS.(2) Ett GIS hjälper användaren att hålla reda på ett antal digitala kartskikt på en och samma gång. Som regel utgör varje typ av objekt (t ex sjöar, vägar, marktyper, etc.) ett eget skikt.

2012 lanserades tjänsten Geographic Extraction Tool (GET). Genom GET får forskare och studenter tillgång till digitala kartskikt från Lantmäteriet och andra svenska myndigheter. Tjänsten har utvecklats tack vara bidrag och stöd från Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund och drivs idag från SLU. Tack vare ett samverkansavtal kan Universitet och högskolor i Sverige ansluta sig till tjänsten genom att köpa en licens.(3) Genom att nyttja GET och andra källor till geodata behöver man inte göra allt jobb från början, utan istället kan bygga vidare på en grund som redan finns och i ett GIS kan man t.ex. samtidigt analysera kartskikt från olika källor.

Mer information om GIS finns även i ämnesguiden för geovetenskap.

 

(1) Wolter Arnberg, Starta Med Geografiska Informationssystem (Studentlitteratur, 2006), p. 5.
(2) "Geografiskt Informationssystem | Nationalencyklopedin" [accessed 17 September 2014].
(3) "SLU:are Belönad För Geodatatjänst - SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet" [accessed 15 September 2014].