Uppsala universitets miljöarbete

Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor på många nivåer i organisationen, från övergripande centrala åtgärder och riktlinjer till de enskilda anställdas arbete i vardagen.

Här finns mer information om universitets miljöarbete och stöd i det vardagliga arbetet i form av rutiner och riktlinjer

Universitetets arbete för en hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan beskrivs i program och handlingsplan för hållbar utveckling.

             

 

Nyheter på miljöområdet vid Uppsala universitet!

Minska mängden plast - plastprojekt

Under året har verksamhetens plastförbrukning inventerats som en del av ett större projekt inom Uppsala klimatprotokoll. Resultatet av denna inventering presenterades på senaste träffen för universitetets miljöombud. Inom Uppsala kommun har förbränning av plast nästan samma klimatpåverkan som den privata biltrafiken har, därav är detta en viktig fråga för alla verksamheter i kommunen. För att minska miljöpåverkan från plast kan er verksamhet vidta följande åtgärder;

  1. Ta bort - Undersök om det ni har verkligen behövs, ex. behöver alla ha egna sopkorgar, behöver ni engångsmaterial vid fikat, behövs alltid plasthandskar vi laborativt arbete?
  2. Byta ut - Om produkten behövs, finns det bättre alternativ att välja och byta till, ex. återvunnen plast, plast producerad av andra råvaror än fossil plast, kan man byta till andra material?
  3. Minska - Minska användningen av de produkter vilka är i plast som ändå behövs.
  4. Sortera - Slutligen, sortera det som kan sorteras, så det som kan, kommer till materialåtervinning.

Återbruksprojekt Segerstedt

Här finner du mer information om Återbruksprojekt Segerstedt som genomförts under 2017.

 

Cykelvänlig arbetsplats - cykelvårdsstation i Stadsträdgården

Visste du att kommunen har en cykelvårdsstation i Stadsträdgården? Där kan alla tvätta, torka, pumpa och fixa cykeln. Stationen är öppen dygnet runt, året om och kostar inget att använda. Så passa på att vårda cykeln.

 

Bild från cykelutflykt för universitetets personal maj 2018. Fotograf Madeleine Larsson.

Bild från cykelutflykt för universitetets personal maj 2018. Fotograf Madeleine Larsson.

Hösten 2018 - utbildning i miljöanpassade inköp

Under hösten 2018 kommer enheten för upphandling och inköp ge utbildning i upphandling och inköp vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen deltar miljöfunktionen för att tala om miljöanpassade inköp. Utbildningen är främst avsedd för inköpsansvariga på institutioner/motsvarande, men i mån av plats är även andra intresserade välkomna. Mer information om utbildningen och om hur du anmäler dig finner du på medarbetarportalen.