Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsala universitets miljöarbete

Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor på många nivåer i organisationen, från övergripande centrala åtgärder och riktlinjer till de enskilda anställdas arbete i vardagen.

Här finns mer information om universitets miljöarbete och stöd i det vardagliga arbetet i form av rutiner och riktlinjer

Universitetets arbete för en hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan beskrivs i program och handlingsplan för hållbar utveckling.

 

Nyheter på miljöområdet

December 2016 - forum för återbruk inom universitetet

För att minska vår negativa miljöpåverkan och nå vårt miljömål om ökat återbruk har universitetet nyligen lanserat en gruppyta för just detta ändamål - återbruk. Den heter Uppsala universitets återbruk. Detta är för universitets ägodelar såsom bord, stolar, IT-utrustning mm.

Ansök om medlemskap i gruppen Uppsala universitets återbruk om du vill vara med och annonsera eller läsa andras annonser.

November 2016 - Uppsala universitet deltar i vintercyklisten

Under hösten 2016 deltar Uppsala universitet i Uppsala kommuns satsning Vintercyklisten. Ansökningsperioden är slut för denna omgång. 

November 2016 - Introduktionsutbildning om upphandling och inköp med avsnitt om hållbara inköp

Under november månad deltog miljösamordnare i en introduktionsutbildning om upphandling och inköp med inslag om miljöanpassade inköp. 

September 2016 - Ny miljöutredning

Nu är miljöutredningen uppdaterad. Miljöutredningen står till grund för inriktningen på fortsatt miljöarbete vid Uppsala universitet.