Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tillgängliga resurser för studenter

Central Studentservice – registerutdrag, antagning, registrering, examen etc.

Studie- och karriärvägledning – ger studenter information i studie- och karriärfrågor. Studie- och karriärvägledarna fungerar dessutom som en stödresurs och ett bollplank för institutionerna.

UU Karriär - studie- och karriärvägledningen erbjuder vägledningssamtal, CV-handledning och olika karriäraktiviteter riktade till studenter, doktorander och nyutexaminerade som är på väg ut i arbetslivet. 

Karriärportalen UU CareerGate - en skräddarsydd jobbdatabas för studenter.

karriar@uu.se
Madelene Rönnberg, studie- och karriärvägledare: 018-471 19 21
Charlotte Nordgren, studie- och karriärvägledare: 018-471 18 73

Stöd till studenter med funktionsnedsättning - studenter med funktionsnedsättning har rätt till särskilt stöd.

Lärare kan vända sig till universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning och enheten för universitetspedagogik för frågor kring pedagogiska tillvägagångssätt

Lika behandling - alla ska bemötas med bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor. Se Uppsala universitets handlingsplan för likabehandling av studenter

Studenthälsan - studenternas egen företagshälsovård med psykologer, kuratorer, läkare och en stresspedagog.

Studentförsäkring