Tillgängliga resurser för studenter

Central Studentservice – registerutdrag, antagning, registrering, examen etc.

Studie- och karriärvägledning – ger studenter information i studie- och karriärfrågor. Studie- och karriärvägledarna fungerar dessutom som en stödresurs och ett bollplank för institutionerna.

UU Karriär - studie- och karriärvägledningen erbjuder vägledningssamtal, CV-handledning och olika karriäraktiviteter riktade till studenter, doktorander och nyutexaminerade som är på väg ut i arbetslivet. 

Karriärportalen UU CareerGate - en skräddarsydd jobbdatabas för studenter.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning - studenter med funktionsnedsättning har rätt till särskilt stöd.

Lärare kan vända sig till universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning och enheten för universitetspedagogik för frågor kring pedagogiska tillvägagångssätt

Stipendier - varje termin kan studenter söka stipendier.

Lika behandling - alla ska bemötas med bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor. Se Uppsala universitets handlingsplan för likabehandling av studenter

Studenthälsan - studenternas egen företagshälsovård med psykologer, kuratorer, läkare och en stresspedagog.

Studentförsäkring