PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

External Calendar Detail Portlet

Kvällsmys med Victoria
Upplev skymningen i Tropiska växthuset. Se jättenäckros och pitahaya i blom. De slår ut i skymningen, men inte varje kväll. För blomningsstatus se Facebook/uppsalalinneanska.
Öppet hus - invigning av Segerstedthuset
Alla medarbetare hälsas välkomna till Segerstedthusets invigning. Fullständigt program kommer senare.
Invigning av Ångström Visualization Lab
Den 1 september kl 13-15 inviger Vicerektor Johan Tysk Ångström Visualization Lab i Ångströmbiblioteket
Introduktion till EndNote
Vi går igenom hur du bygger ett eget referensbibliotek, importerar och exporterar referenser från bibliotekskataloger och artikeldatabaser, hämtar och sparar PDF:er i ditt referensbibliotek, infogar källhänvisningar i worddokument och skapar litteraturlistor.
Invigning av Ekonomikum Digital Library Lab
Den 8 september kl 12 inviger prorektor Anders Malmberg det Digitala bibliotekslabbet på Ekonomikum
Uppsala Health Summit 2017:Tackle infectious disease threats. Prevent, detect, respond with a One Health approach.
Uppsala Health Summit is a recurring international policy arena for dialogue on challenges for health and healthcare, and how we can overcome them. Personally invited decision makers, and experts participate in workshops and plenum sessions.
Konferens i universitetspedagogisk utveckling
Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en intensiv konferensdag dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling och att ta del av den stora kunskap som finns samlad inom universitetet. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad samverkan, ge möjlighet att stärka den egna pedagogiska merit
TeA-dagen 2017
Programmet är inte helt klart.
Olof Rudbeckdagen 2017: Galen eller fullt normal...
Årets Olof Rudbeckdag bjuder på föreläsningar av framstående forskare inom psykisk ohälsa. Vad som anses som psykisk ohälsa definieras av samhället. Kunskap och öppenhet är därför nyckeln till att motverka tabun och fördomar.
Is economic inequality also a literary problem? An international conference on culture, society and economy
To call economic inequality a ‘problem’ is probably to say too little about it. Equality is not just a function of modern life, which may fail to work under certain conditions. Equality is a horizon of expectation. What then makes advanced contemporary society, especially in nations like the US and UK, so economically unequal?
Uppsala University Global Alumni Day
We are calling on Uppsala University alumni from all around the world to join us on Tuesday, November 7, 2017 to make Uppsala University history. This initiative will seek to recognize and celebrate the growing Uppsala University alumni network worldwide during one day.