PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

External Calendar Detail Portlet

Tidig kväll i tropikerna
Under sommaren håller Tropiska växthuset extra öppet på torsdagar till kl. 18.
Informationsmöte om tillgång till forskningsmaterial
Sveriges universitet och högskolor har genom Bibsamkonsortiet sagt upp avtalet med Elsevier. Det innebär att artiklar som publiceras från 1 juli 2018 inte är tillgängliga för forskare inom Uppsala universitet. Artiklar som publicerats före det datumet kommer att vara tillgängliga även i fortsättningen.
EndNote steg 1 och 2
En kurs med många praktiska övningar i att använda referenshanteringsprogrammet EndNote.
Avhandlingsproduktion och DiVA helpesk på Campus
Den 4 september kommer vi på Avhandlingsproduktion och DiVA Helpdesk att finnas på plats ute på Ångström.
Kulturnatten: Öppet bygge Carolina Rediviva
Vad händer egentligen bakom de stängda portarna till Sveriges äldsta och största universitetsbibliotek? Carolina Rediviva byggs om för att kunna erbjuda studenter, forskare och andra besökare en förbättrad mötesplats med bland annat fler gruppstudieplatser, café och utställningsytor.
”Röntgen och elektronspektroskopi inom materialkemi”
Röntgen- och elektronspektroskopi används inom materialvetenskapen främst för att identifiera och kvantifiera vilka grundämnen som ingår i ett material. Till viss del kan dessa spektroskopier även användas för att klarlägga bindningsförhållanden i fasta material.
EndNote steg 1 och 2
En kurs med många praktiska övningar i att använda referenshanteringsprogrammet EndNote.
Feminist City Tour
We want people to get the opportunity to learn more about Uppsala from a feminist perspective. The guiding is free of charge and open to everyone! No need to sign up. The tour will be held in English.
Norm Critical Pedagogy: Responding to Discriminatory Norms in the Classroom
As part of an ongoing reflection on the equality landscape of university education, the Committee for Equal Opportunities at the Faculty of Social Sciences invites all students and teachers to a lecture, “Norm Critical Pedagogy: Responding to Discriminatory Norms in the Classroom.”
En kvart över: Bronsålderns Håga och Vikingatidens kung Björn: Ett 1200-års jubileum
EndNote steg 1 och 2
En kurs med många praktiska övningar i att använda referenshanteringsprogrammet EndNote.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Studium minikonferens
Lärares erfarenheter och framtida användning av universitetets nya lärplattform Studium.
Introduktion till Mendeley
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi går igenom hur man sparar referenser till Mendeley, bifogar PDF-filer till ditt Mendeley bibliotek, samt infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Feministisk stadsvandring i Uppsala
Vi vill att fler människor ska få möjlighet att lära sig om universitetsstaden Uppsala från ett feministiskt perspektiv. Självklart är guidningen gratis och öppen för alla intresserade! Den feministiska stadsvandringen startar utanför Universitetshuset. Ingen anmälan krävs!
TeA dagen 2018
Evenemang för universitetets tekniska- och administrativa personal
Personalfest
EndNote steg 1 och 2
En kurs med många praktiska övningar i att använda referenshanteringsprogrammet EndNote.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Brush up your information seeking skills
Denna workshop riktar sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper i informationssökning. Under workshopen kommer vi fokusera på samhällsvetenskapliga ämnen och/eller juridik.
Grants Day
Uppsala University is arranging a Grants Day at the Humanities Theatre. Researchers from all fields are welcome to meet representatives from Swedish funding agencies.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
EndNote steg 1 och 2
En kurs med många praktiska övningar i att använda referenshanteringsprogrammet EndNote.
Brush up your information seeking skills
Denna workshop riktar sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper i informationssökning. Under workshopen kommer vi fokusera på samhällsvetenskapliga ämnen och/eller juridik.
Introduktion till Mendeley
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi går igenom hur man sparar referenser till Mendeley, bifogar PDF-filer till ditt Mendeley bibliotek, samt infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.