PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

External Calendar Detail Portlet

Almedalsveckan 2017
Almedalsveckan 2017 äger rum 2 - 9 juli i Visby.
Östersjödagarna 2017

Forskare, politiker, debattörer och andra intressenter under Almedalsveckan för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling, naturskydd och klimatfrågor i Östersjöregionen under Östersjödagarna.

Kvällsmys med Victoria
Upplev skymningen i Tropiska växthuset. Se jättenäckros och pitahaya i blom. De slår ut i skymningen, men inte varje kväll. För blomningsstatus se Facebook/uppsalalinneanska.
Öppet hus - invigning av Segerstedthuset
Alla medarbetare hälsas välkomna till Segerstedthusets invigning. Fullständigt program kommer senare.
Uppsala Health Summit 2017:Tackle infectious disease threats. Prevent, detect, respond with a One Health approach.
Uppsala Health Summit is a recurring international policy arena for dialogue on challenges for health and healthcare, and how we can overcome them. Personally invited decision makers, and experts participate in workshops and plenum sessions.
Konferens i universitetspedagogisk utveckling
Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en intensiv konferensdag dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling och att ta del av den stora kunskap som finns samlad inom universitetet. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad samverkan, ge möjlighet att stärka den egna pedagogiska merit