Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utvecklas som lärare

Bild på undervisande lärare

Alla anställda erbjuds hjälp med frågor som rör pedagogisk utveckling, utbildningsutvärdering, studieadministration och e-lärande.

Öppen verkstad varje onsdag

Varje onsdag kl. 14-16 kan du bolla idéer med pedagogiska utvecklare och få handledning i universitetets system inom lärandeområdet. Skicka gärna e-post till support-elarande@uadm.uu.se;i förväg om du har ett specifikt problem. 

Supporten för Uppdok och Selma finns på öppen verkstad i den laborativa lärosalen en gång i månaden under hösten för att ge handledning och svara på frågor.

Nytt! Utöver generell handledning så erbjuds på samtliga tillfällen då Uppdok/Selma supporten deltar en kort genomgång kl 14.15 av olika processer som hanteras i systemen.

Onsdagen den 6 september:
Framsteg och tentaanmälan

Onsdagen den 4 oktober:
Kursvärderingar i Studentportalen. Utbildningsinformation i Selma.

Onsdagen den 15 november:
Utsökning i Uppdok; genomströmning, statistik m.m.

Onsdagen den 6 december:
Slutrapportering hel kurs.


Plats: Laborativa lärosalen (10:203), campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A.

Verkstaden har sommarstängt 28/6-9/8. Välkomna åter 16/8!

Konsultativt stöd

Kontakt:

Kontakta gärna avdelningen för kvalitetsutveckling om du är intresserad av att diskutera en konsultativ insats. 
kvalitetsutveckling@uadm.uu.se eller geir.gunnlaugsson@uadm.uu.se

Enheten för användarstöd och e-lärande vid IT-avdelningen
info-elarande@uadm.uu.se