Utvecklas som lärare

Bild på undervisande lärare

Alla anställda erbjuds hjälp med frågor som rör pedagogisk utveckling, utbildningsutvärdering, studieadministration och e-lärande.

Öppen verkstad varje onsdag

Varje onsdag kl. 14-16 kan du bolla idéer med pedagogiska utvecklare och få handledning i universitetets system inom lärandeområdet. Skicka gärna e-post till support-elarande@uadm.uu.se;i förväg om du har ett specifikt problem. 

Supporten för Uppdok och Selma kommer att vara på öppen verkstad i den laborativa lärosalen en gång i månaden under terminerna för att ge handledning och svara på frågor.
Utöver generell handledning så erbjuds på samtliga dessa tillfällen en kort genomgång kl 14.15 av olika processer som hanteras i systemen.

  • 10 januari: Freddie Forsman från antagningsenheten pratar om reserv och återbud
  • 7 februari – Framsteg och tentaanmälan
  • 14 mars – Kursvärdering i Studentportalen - INSTÄLLT
  • 11 april – Slutrapportering hel kurs
  • 23 maj – Inför kursregistrering

Läs mer om Uppdok och Selma.


Plats: Laborativa lärosalen (10:203), campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A.


Konsultativt stöd

Kontakt:

Kontakta gärna avdelningen för kvalitetsutveckling om du är intresserad av att diskutera en konsultativ insats. 
kvalitetsutveckling@uadm.uu.se eller maria.magnusson@uadm.uu.se

Enheten för användarstöd och e-lärande vid IT-avdelningen
info-elarande@uadm.uu.se