Broschyrer och rapporter om pedagogisk utveckling

Vill du beställa en publikation?
Skicka in din beställning till kvalitetsutveckling@uadm.uu.se

Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av högskoleundervisningen.

Broschyrer

Broschyrserie om jämlik undervisning

 • Undervisa tillgängligt
  Författare: Gunilla Carstensen och Ann-Sofie Henriksson
  Pris: 50 kr
 • Könsmedveten pedagogik- en jämlik undervisning
  Författare: Gunilla Carstensen
  Broschyren är slut och planeras inte att tryckas om. Kan skrivas ut som pdf.
 • Hbt-perspektiv och undervisning
  Författare: Gunilla Carstensen
  Pris: 50 kr

Assessing Teaching Skills
Ladda hem broschyren som pdf
Pdf:en omfattar delar av broschyren.
Författare: Birgitta Giertz
Pris för tryckt broschyr: 50 kr

Att bedöma pedagogisk skicklighet
Ladda hem broschyren som pdf
Pdf:en omfattar delar av broschyren.
Författare: Birgitta Giertz
Pris för tryckt broschyr: 50 kronor

Intyg om visad pedagogisk skicklighet - hur skriver man?
Ladda hem broschyren som pdf
Pdf:en omfattar delar av broschyren.
Författare: Birgitta Giertz
Pris för tryckt broschyr: 50 kronor

Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj!
Ladda hem broschyren som pdf
Pdf:en omfattar delar av broschyren.
Författare: Karin Apelgren och Birgitta Giertz
Pris: 30 kronor

Böcker

Lärande på hög nivå
Författare: av Anna Hedin
Boken är slut i lager och kommer inte att tryckas på nytt.
Ladda ner Lärande på hög nivå som pdf.

Publikationer/Rapporter

Från akilleshäl till flaggskepp
En idébok kring grundutbildningens examensarbete av Margareta Högberg och Åke Eriksson. Boken är slut i lager och ska inte tryckas på nytt. Ladda ner Från akilleshäl till flaggskepp som en pdf.

NSHU-rapport, Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet.
Rapporten är gratis. Rapporten kan laddas ner som pdf.

NSHU-rapport, A Swedish perspective on Pedagogical Competence.
Rapporten är gratis. Rapporten kan laddas ner som pdf.

Rapportserie

Rapporterna är från tidigare och nuvarande avdelning/enhet och handlar främst om pedagogisk utveckling. Fr.o.m. 2014 finns rapporterna som pdf och några av rapporterna finns i DiVA.

Pris: 100 kr/rapport om du inte är anställd på Uppsala universitet.

Rapport 1
I stort och smått - med studenten i fokus.
Redaktör Geir Gunnlaugsson, 2014
Finns endast digitalt.

Rapport 2
Masteralumnrapport - Först ut.
Maria Björnermark, Camilla Maandi och Hanne Smidt, 2014
Finns endast digitalt.

Rapport 3
Konsten att examinera. Några exempel och förslag.
Svante Axelsson, Emma Lundkvist, Peter Reinholdsson, Maria Swartling och Thomas Öst, 2015
Finns endast digitalt.

Rapport 4
För pedagogisk utveckling tillsammans - Lärare och studenter som medskapare av utbildning.
Redaktörer Katarina Andreasen och Maria Magnusson, 2016
Finns endast digitalt.

Rapport 5-13
Rapporter om forskarutbildning vid Uppsala universitet
Författare personal på enheten för kvalitet och utvärdering, 2016
Finns endast digitalt.

Rapport 14
Pedagogiska utmaningar i en dynamisk samtid
Redaktörer Amelie Hössjer, Maria Magnusson och Peter Reinholdsson, 2018
Finns endast digitalt.
 

UPI-rapport 1 finns som reviderad upplaga
Undervisa tillängligt!
Ann-Sofie Henriksson, 2003, slut i lager, se rapport 1, reviderad upplaga.

UPI-rapport 2
Att bedöma pedagogisk skicklighet - går det?
Birgitta Giertz, 2003

UPI-rapport 3
Från ideal till praxis! Hur behandlas policyprogram på institutionsnivå?
En granskning av hur det pedagogiska programmet vid Uppsala universitet har mottagits
Anna Hedin, 2004

UPI-rapport 4
Train with Care!
Peter Reinholdsson, 2004

UPI-rapport 5
Examinationen som vägvisare
Towe Wiiand, 2005

UPI-rapport 6
Learning from Liberal Arts Education
Författare: Patrik Mehrens, 2005

PU-rapport 7
Att förebygga plagiat i studentarbeten - en pedagogisk utvecklingsmöjlighet
Författare: Ann-Sofie Henriksson, 2008

PU-rapport 8
Att undervisa med vetenskaplig förankring - i praktiken!
Redaktör: Britt-Inger Johansson, 2010

PU-rapport 9
Vad är "högre" i den högre utbildning?
Författare: Christopher Lagerqvist, 2010
Slut i lager, laddas ner som pdf gratis, nummer 9

PU-rapport 10
Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare
Författare: Johan Wickström, 2011

PU-rapport 11
Könsmedveten forskarhandledning - teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter
Författare: Ulrike Schnaas, 2011

PU-rapport 12
Students, the university´s unspent resource
Revolutionising higher education through active student participation
Redaktörer: Johan Gärdebo and Mattias Wiggberg, 2012
Slut i lager, laddas ner som pdf gratis, nummer 12

PU-rapport 1, reviderad upplaga
Undervisa tillgängligt!
Författare: Ann-Sofie Henriksson, 2012

PU-rapport 13
Universitetspedagogisk utveckling och kvalitet - i praktiken!
Redaktör: Geir Gunnlaugsson, 2012