Distansundervisning

Ipad

Distansundervisning kan effektivt möta de krav på flexibilitet och kontinuerligt lärande som samhället ställer på högre utbildning.

Studentgruppen har idag en större spridning avseende social bakgrund, lärstilar och förkunskaper än för tio år sedan.

Att vara distanslärare – lärarrollen förändras

Vid distansstudier är lärarens roll mer av handledande karaktär. Den klassiska föreläsningssituationen där lärare och studenter kommunicerar direkt ersätts i hög grad av mer indirekt kommunikation med insända texter, inlägg i diskussionsforum, inspelningar etc. som läraren tar del av och kommenterar.

Tvärtemot vad många tycks tro är emellertid ett aktivt möte mellan lärare och studenter inte något som endast kan åstadkommas i det fysiska rummet – många lärare beskriver det som att de aldrig har haft så kritiskt tänkande studenter och så god kontakt med sina studenter som på just nätkurser!

Kurser

E-lärande: distans

Litteratur

Vill du veta mer om distansundervisning? Här tipsar vi om fyra böcker som tar upp allt som behövs för att komma igång som distanslärare, tekniskt såväl som pedagogiskt.

Nätbaserad utbildning: en introduktion

(2009, andra upplagan 2013) av Stefan Hrastinski

Vad innebär nätbaserad utbildning? Vad ska man tänka på för att lyckas med utbildningar på nätet? Vilka möjligheter och problem finns det med denna utbildningsform?

Detta är en grundläggande bok som med utgångspunkt i aktuell forskning och teori visar att teknik kan vidga möjligheterna till utbildning och lärande.

Mer om nätbaserad utbildning

(2011) Stefan Hrastinski (red.)

Undervisning och lärande över nätet har blivit ett vanligt inslag inom olika utbildningstyper. I boken Mer om nätbaserad utbildning delar författarna med sig av sina erfarenheter och aktuella forskningsresultat för att skapa fördjupad förståelse av vad undervisning och lärande via nätet kan vara. Kapitlen går bland annat in på ämnen som sociala medier i undervisningen samt dialog, kamratgranskning, bedömning och handledning via nätet.

E-moderating

(2011) av Gilly Salmon

I denna bok beskrivs femstegsmodellen i distansundervisning. Mycket av tiden i början av en kurs handlar om att ge studenterna den tid som behövs för att vänja sig vid tekniken och webbmiljön. Steg 1-2 är mjukstart för att sedan kunna koncentrera sig på själva lärandet (steg 3-5).

Som lärare kanske man vill att studenterna direkt löser problem eller skriver PM med sådant som hör till själva ämnet och kursen, men det är lätt hänt att studenterna blir stressade och omotiverade då, eftersom hela studiesituationen på distans kan kännas svår och ovan.

Webben i undervisningen

(2012) av Patricia Diaz

Bild på bokomslag: Webben i undervisningenBoken vänder sig till alla som är intresserade av hur undervisning kan bedrivas med hjälp av digitala verktyg och sociala medier. Den främsta målgruppen är blivande och verksamma pedagoger som tillsammans med sina elever vill utveckla sitt användande av IT i undervisningen.

Trevlig läsning!