Information om olika pedagogiska metoder

Bild på lärare med studenter

Här presenteras några vanliga pedagogiska metoder. Kontakta gärna pedagogiska utvecklare vid Uppsala universietet för handledning eller konsultation.

Du kan också komma till den laborativa lärosalen i campus Blåsenhus för att diskutera olika pedagogiska metoder för campus- och distansundervisning. Varje onsdag kl. 14.00-16.00 är det öppen verkstad. Välkommen!