IT och telefoni

OBS! För tillfället gör vi om struktur och innehåll på sidorna under IT och telefoni. Genom att använda s k permalänkar när du hänvisar till sidor på Medarbetarportalen hittar du alltid sidorna även om de är flyttade. Permalänken får du fram om du klickar på länksymbolen längre ner på sidan

Permalänksymbol inringad


Om du inte får den hjälp du behöver under Stöd och service, bör du i första hand kontakta din lokala IT-support. För frågor som rör central IT kontaktar du IT Servicedesk via e-post eller 018 - 471 44 00. Ordinarie öppettider för anställda och studenter är vardagar kl. 8 - 21, helger kl. 14 - 17.30.


Här hittar du guider och information som hjälper dig med utskrifter, e-post, telefoni, inloggning, internetuppkoppling med mera.

 

 

Ladok 3 Lärande silhuett Flicka vid dator

Ladok 3 (inloggning)

Läs och hitta vägen till mer information om det studieadministrativa systemet Ladok 3.

Studium (inloggning)

Läs om projektet.

E-tentamen

Läs om projektet. Här kommer snart länkar till mer om e-tentamenssystemet.

Skrivare Snabel-a Telefonlur

Utskrifter eduPrint

Guider och information om utskriftssystemet eduPrint.

E-post

Lägg in autosvar,
läs e-post i mobilen, skaffa ett certifikat för säker e-post, hantera din e-postlåda med mera.

Telefoni

Om fast telefoni, mobil telefoni, mobil anknytning, växel med mera samt manualer och blanketter om telefoni.

Kalender Hänglås Internetglob

Kalender

Få översikt över dina aktiviteter, hitta ledig tid och bjud in kollegor till möten.

Inloggning och konton

Har du glömt ditt lösenord eller har du problem med inloggningen?

Internetuppkoppling

Koppla upp dig mot internet.

Om det uppstår problem när du vill komma åt olika tjänster på internet kan du prova de felsökningsförslag som visas nedan.