Arbetsmiljö

 

 

Klicka på bilden för hela listan

Mest efterfrågat:

Vid universitetet finns två enheter som ger råd och stöd till verksamheten i arbetsmiljöfrågor:
Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö, vid byggnadsavdelningen
HR-specialister vid HR-avdelningen

Uppsala universitet arbetar för en god arbetsmiljö som skapar öppenhet, bidrar till akademisk excellens och samhällsnytta. Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande. Det gäller både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Organisation och ansvar

  • Rektor har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid Uppsala universitet.
  • Vid institution/motsv är prefekt/motsv ansvarig för arbetsmiljön, i enlighet med prefektuppdraget och vid centrumbildningar är föreståndaren ansvarig i enlighet med föreståndaruppdraget.
  • Alla medarbetare har ett ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet, följa instruktioner och påpeka brister till närmsta chef.
  • Skyddsombuden är arbetstagarnas representant och har ansvar för att bevaka frågor som rör arbetsmiljön.

Relaterad information:
Arbetsmiljöpolicy för Uppsala universitet
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)