Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Flera sätt att sprida forskning

Universitetets presstjänst utgör den officiella kanalen mot medierna. Här kan du som forskare vända dig för att få hjälp att sprida din forskning, nationellt eller internationellt.

Hit vänder sig journalister dagligen med frågor inom vitt skilda områden och får då hjälp att hitta den kompetens de söker. Det sker även via den webbaserade tjänsten Expertsvar, som drivs av Vetenskapsrådet.
Ibland arrangeras presseminarier och presskonferenser.

Vill du ha tips och råd när det gäller kontakter med media? Vill du att pressinformatörerma kommer till din institution och berättar om hur medierna fungerar eller vad som kan vara bra att tänka på vid kontakt med journalister?
Kontakta pressenheten!

Har du ett spännande forskningsprojekt?
Till exempel en publicering i en vetenskaplig tidskrift, eller ett anslag till ett stort forskningsprojekt. Vi kan hjälpa till med pressmeddelande, eller föreslå andra sätt att sprida din information till lämpliga medier både inom Sverige och- och internationellt, bland annat via EurekAlert.

Kontakt:
Presschef Anneli Waara 
Pressinformatör Elin Bäckström
Pressinformatör Linda Koffmar

Instruktioner för underlag till pressmeddelande

Sprid din forskning med hjälp av Wikipedia

Mediehandboken

Tips och råd vid mediekontakter
Ladda ner Mediehandboken (pdf)