Presstjänsten - nå medier och sprid forskning

Det här gör vi

Forskningsnyheter - underlag till pressmeddelande

Andra nyheter - underlag till pressmeddelande

Bilder, video, ljud och grafik

Det här gör vi

Universitetets presstjänst utgör den officiella kanalen mot medierna. Hit kan du som forskare vända dig för att få hjälp att sprida din forskning, både nationellt och internationellt.

Till oss vänder sig journalister dagligen med frågor inom vitt skilda områden och får då hjälp att hitta den kompetens de söker. De kan också skicka frågor via Vetenskapsrådets webbtjänst Expertsvar, som når många universitet och myndigheter, där vi har en bra möjlighet att tipsa om Uppsala universitets forskning och våra forskare.

Vid behov arrangerar vi presseminarier och presskonferenser.

Kontakta oss gärna om du har frågor som rör kontakter med journalister!

Vi hjälper till med pressmeddelanden.
Om du har forskningsresultat som du vill berätta om, t ex en vetenskaplig publicering, en avhandling eller något annat spännande forskningsprojekt eller anslag, får du gärna kontakta oss. Vi läser igenom materialet och föreslår hur vi bäst kan sprida det och vad som passar i just ditt fall. Vi kan hjälpa till med pressmeddelande och föreslå andra kanaler för att nå rätt medier. Vi arbetar bland annat med att MyNewsDesk i Sverige och internationellt publicerar vi i AlphaGalileo och EurekAlert.

Vi ger generella tips och råd när det gäller kontakter med media.

Vi ger även tips och råd inför en specifik intervju.

Vi kan också komma till din institution och berätta om hur både vi och journalisterna arbetar och vad som kan vara bra att tänka på vid kontakt med journalister?

Sprid din forskning på Wikipedia
En länk till Wikipedia dyker ofta upp som en av de första träffarna när man söker på ett ord på internet. Wikipedia är ett effektivt sätt att arbeta med att kommunicera forskning till samhället. Därför är det viktigt att forskare är aktiva på Wikipedia.

Kontakt:
Presschef Anneli Waara 
Pressinformatör Elin Bäckström
Pressinformatör Linda Koffmar

Mediehandboken - tips och råd vid mediekontakter
Ladda ner Mediehandboken (pdf)
 

Underlag för pressmeddelande - forskningsnyheter

Skriv en kort sammanfattning om dina viktigaste resultat, helst på svenska. Försök att se till att din text kan förstås av en allmänintresserad läsare. Mejla texten till oss – i så god tid som möjligt om det gäller en vetenskaplig publicering, och senast en arbetsvecka före disputation -  om du vill att vi ska överväga ett pressmeddelande. Om du tror att ditt avhandlingsämne (eller forskningsrapport/studie) har ett mycket stort samhällsintresse och skulle kunna bidra till en pågående samhällsdebatt, ring oss så kan vi diskutera olika möjligheter.

Vilka faktorer ökar intresset från medierna?
Vissa ämnen är tydlig ”mediala”, men från fackpress finns även intresse för smalare ämnen. Kulturredaktioners preferenser är förstås andra än nyhetsredaktioners.

 • Ämnen som kan relateras till samhällsproblem eller annan vanlig företeelse i samhället.
 • Ämne som anknyter till aktuell händelse eller person.
 • Ämne som berör mångas vardag.
 • Ovanliga, ”udda” ämnen.

Några tips när du skriver din text:

 • Omfånget på texten ska helst inte överstiga 2 500 tecken, ca 350 ord. Redaktioner får många hundra pressmeddelanden och mejl varje dag. De hinner ögna ingressen och eventuellt lite till. Vi har ungefär två sekunder på oss att sälja in just ditt resultat. Det måste vara överskådligt. Vill de läsa mer kommer de att leta sig vidare eller förhoppningsvis kontakta dig.
 • Vad är grejen? Vad är det du har kommit fram till? Vilket är det roligaste, största, viktigaste forskningsresultatet? Börja med det, sedan kan du fortsätta med fördjupning längre ner. Journalisten vill ha nyhetskroken först!
 • Vad spelar det för roll? Vem påverkas av ditt resultat, din upptäckt? Vad kan det leda till? Vilka slutsatser går att dra utifrån den? Sätt in ditt ämne i ett sammanhang, t ex i ett samhällsperspektiv om det är relevant. Vilken pusselbit bidrar just ditt arbete med till ämnesområdet?
 • Fakta och statistik kan vara intressant att bifoga som bilaga i vissa fall.
 • Använd gärna bildspråk för att förklara krångliga saker. Ta bort så mycket fackspråk som möjligt.

För dig som skriver avhandling:

Om det handlar om en sammanläggningsavhandling fokusera gärna på den senaste artikeln eller på vad avhandlingen sammantaget bidrar med för ny kunskap.

Om ni är flera doktorander på din institution som disputerar inom samma ämne samma termin är det en fördel att göra en text tillsammans vid lämplig tidpunkt. Journalister uppfattar ofta två närliggande avhandlingar som ”samma avhandling” vilket är olyckligt.

Detta innebär att vi då kanske avstår från att göra pressmeddelande på den ena avhandlingen, när istället summan av flera avhandlingar skulle kunna ge en fylligare nyhet.

Vi har inte möjlighet att göra pressmeddelanden på alla avhandlingar, hur gärna vi än vill. Men det betyder inte att avhandlingen är ointressant. Tipsa gärna enskilda journalister som du vet är intresserade av ditt ämne. Skicka din sammanfattning till exempelvis lokala medier där du kommer ifrån. De är ofta intresserade av att skriva om ”ortsbor” som disputerar. Behöver du hjälp med hur du ska gå tillväga, eller letar efter adress till din tidning, hjälper vi dig gärna.

Lämna även dessa uppgifter:

 • namn
 • kontaktuppgifter som mobilnummer och mejl
 • datum för disputation, om det är en avhandling.

Mejla din text till: presskontakt@uadm.uu.se  eller till någon av oss: universitetets presstjänst

Underlag till pressmeddelande - andra nyheter

Det händer mycket på Uppsala universitet som inte är forskningsresultat. Nya utbildningar, utvärderingar, samverkansprojekt, avtal, avknoppningar, större kulturevenemang och viktiga konferenser är några exempel. Vi skriver pressmeddelanden om olika intressanta nyheter från universitetet och tipsar också enskilda journalister om vad som är på gång.

Skriv en kort sammanfattning på svenska och mejla sedan din text till oss – i så god tid som möjligt så är chansen större att vi har möjlighet att ge rätt hjälp. Om vi tycker att nyheten passar för ett pressmeddelande arbetar vi om din text tillsammans med dig innan vi skickar ut något. Det är en fördel om det finns bilder att erbjuda pressen, bifoga därför gärna eventuella sådana när du mejlar din text. Ange vem som är fotograf.

Några tips när du skriver din text:

 • Omfånget på texten ska helst inte överstiga 2 500 tecken, ca 350 ord. Redaktioner får många hundra pressmeddelanden och mejl varje dag. De hinner ögna ingressen och eventuellt lite till. Vi har ungefär två sekunder på oss att sälja in just ditt resultat. Det måste vara överskådligt. Vill de läsa mer kommer de att leta sig vidare eller förhoppningsvis kontakta dig.
 • Vad är grejen? Vad är det du har kommit fram till? Vilket är det roligaste, största, viktigaste forskningsresultatet? Börja med det, sedan kan du fortsätta med fördjupning längre ner. Journalisten vill ha nyhetskroken först!
 • Vad spelar det för roll? Vem påverkas av ditt resultat, din upptäckt? Vad kan det leda till? Vilka slutsatser går att dra utifrån den? Sätt in ditt ämne i ett sammanhang, t ex i ett samhällsperspektiv om det är relevant. Vilken pusselbit bidrar just ditt arbete med till ämnesområdet?
 • Fakta och statistik kan vara intressant att bifoga som bilaga i vissa fall.
 • Använd gärna bildspråk för att förklara krångliga saker. Ta bort så mycket fackspråk som möjligt.

Lämna även dessa uppgifter:
• namn
• telefonnummer, inkl. mobilnummer.

Mejla din text till: 
presskontakt@uadm.uu.se eller till någon av oss: universitetets presstjänst

Bilder, video, ljud, grafik

Extramaterial är guld värt och gör att fler läser texten. Skicka gärna med det om du har. Bilder av experiment, av föremål eller organismer, av celler, av fältstudier; allt kan vara av intresse. Ange vem som är fotograf.

När det gäller bilder:

 • Det är viktigt att bilderna är högupplösta, minst 300 dpi.
 • Bilderna ska helst vara i JPG-format.
 • Om du vill skicka bilder som du inte tagit själv, se till att kontrollera med den som har upphovsrätten om den får användas som ”pressbild”. Att bryta mot upphovsrätten kan bli kostsamt. Ange fotografens namn.
 • En porträttbild efterfrågas ibland så skicka även en sådan om du har.