Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ekonomiadministrativ information

Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande. Vår huvuduppgift är att ge verksamheten råd och stöd inom det ekonomiadministrativa området samt skapa förutsättningar för ekonomisk information av hög kvalité i syfte att underlätta för beslutsfattare inom och utom universitetet.

För att se vilka sidor som är nya eller nyligen uppdaterade listas de på Uppdaterade sidor.

Kontaktperson: Hanna Mörtberg

EASY-projektet

På gång:

160512 Tilldelningsbeslut nytt ekonomisystem
160523 Tilldelningsbeslutet överklagat
160630 Upphandlingen avbruten
160715 Nytt förfrågningsunderlag annonserat
160909 Sista dag att lämna anbud
160919 Tilldelningsbeslut nytt ekonomisystem
161201 Avtal för nytt ekonomisystem är tecknat
161213-170116 Anmäl intresse för medverkan i projektet

Läs mer om projektet här.