Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildningsutbud

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är indelad i läsår och terminer. Varje läsår omfattar en höst- och en vårtermin och varje termin består av tjugo veckor. Under perioden mellan vår- och hösttermin kan sommarkurser ges.

Till höstterminens kurser och program görs anmälan senast den 15 april och till vårterminens kurser och program senast den 15 oktober. Sommarkurser söks senast den 15 mars. Anmälan görs via antagning.se. För program och kurser som ges på engelska och utannonseras för internationella sökande på universityadmissions.se sker anmälan senast den 15 januari till höstterminen och senast den 15 augusti till vårterminen.

Läs mer om terminstider

Fristående kurser och program

Planeringen av universitetets utbud av fristående kurser och utbildningsprogram sker läsårsvis och presenteras på universitetets webbplats. Fakultetsnämnderna beslutar om respektive fakultets utbildningsutbud och anmälningsinformationen i utbildningskatalogen fastställs på delegation av chefen för studentavdelningen.

Utbildningsutbudet rapporteras in i utbildningsdatabasen Selma. Mer om vilka uppgifter som behövs för olika typer av utbildningar finns i användarhandledningen för Selma.

Arbetet med utbildningsutbudet delas upp i tre etapper som bygger på när utbudet och informationen måste vara fastställt och klart för våra olika sökandegrupper.

  1. Program på avancerad nivå + fristående kurser i den internationella antagningsomgången
  2. Program på grundnivå
  3. Fristående kurser inklusive kurser för utbytestudenter

Anvisningar och tidsplaner för arbetet med utbildningsutbudet

Utbildningskatologens gruppyta

Sökbara kurser inom program

Kurser som endast söks inom program och som inte utlyses som fristående kurs följer en annan tidsplan. Se anvisningar för hantering av kurser inom program.

Redaktion

Redaktionen på studentavdelningen har tillgång till hela utbudet, gör övergripande kontroller och redaktionell bearbetning.

Annika Lundqvist (redaktör)

Katarina Forssner (antagningsfrågor)

Jorja Zambars (internationella program)

Selma-support: 018-471 19 20, selma-support@uadm.uu.se

Kontaktpersoner vid respektive fakultet

Farmaceutiska fakulteten
Amelie Fondell

Historisk-filosofiska fakulteten
Sara Lilja Visén

Juridiska fakulteten
Christer NiklassonMalin Alm

Medicinska fakulteten
Charlotte Israelsson

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Linda Stafbom

Språkvetenskapliga fakulteten
Lars Hagborg

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Björn Gembert, Anders Sahlin

Teologiska fakulteten
Karin JohannessonMella Köjs

Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Anette Bäckström