Studieadministration

Informationen här riktar sig till administratörer, studievägledare och andra som behöver veta mer om studieadministrativa rutiner, regelverk och tidsplaner. Studieadministration omfattar i första hand antagningstudiedokumentationregistrering i Studentportalen och examensärenden.

Genvägar

Kontakt

Behöver du råd och stöd i studieadministrativa ärenden, studentärenden eller kring utbildningsinformation?

(Kontaktvägar för studenter.)