Din arbetstid

Normaltid för heltidsarbetande:

 • 8 timmar per dag.
 • Måndag till och med fredag mellan klockan 08:00 och 16.30.

Flextid

Flextid kan användas under förutsättning att verksamheten tillåter det.
Det finns två typer av flextider, flexibel arbetstid och utökad flexibel arbetstid, se nedan. Vilken som används varierar mellan avdelningar, institutioner och enheter efter förhandling med facket. För samtliga anställda gäller redovisningsplikt av flextiden och du ska kunna redovisa ditt flexsaldo för din chef eller motsvarande.

Redovisa arbetstid och flextid

Flexibel arbetstid för hel- och deltidsanställda:

 • Flexramen är mellan 07.00 och 18.00.
 • Du flexar mellan 07.00 och 9.00 på morgonen och mellan 15.30 och 18.00 på kvällen.
 • Du är plats på jobbet 09.00 till 11.45 och 13.15 till 15.30.
 • Flexsaldot: plustiden får inte överstiga 30 timmar och minustiden inte överstiga 10 timmar.
 • Du kan ta ut flextid med hel arbetsdag under förutsättning att verksamheten så medger, efter överenskommelse med din chef eller motsvarande

Utökad flexibel arbetstid för hel- och deltidsanställda:

 • Flexramen är mellan 06.30 och 20.00.
 • Du flexar mellan 06.30 och 09.30 på morgonen och mellan 15.00 och 20.00 på kvällen.
 • Du är på plats på jobbet klockan 09.30 till 11.45 och 13.15 till 15.00.
 • Flexsaldot: plustiden får inte överstiga 80 timmar och minustiden inte överstiga 10 timmar.
 • Du kan ta ut flextid med hel arbetsdag under förutsättning att verksamheten så medger, efter överenskommelse med din chef eller motsvarande

Lunchflex:

 • Mellan 11.45 och 13.15.
 • 30 minuter lunchrast
 • Tiden utöver de 30 minuter du har rätt till, blir minus på ditt flexkonto.

Kompensationsledigt för nationaldagen

Riksdagen beslutade att från och med 2005 göra Sveriges nationaldag 6 juni till en allmän helgdag, samtidigt förlorade annandag pingst sin status som helgdag.

Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på central nivå har kommit överens om att statliga arbetsgivare ska kompensera medarbetare för den ökning av arbetstiden som uppstår när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag jämfört med när annandag pingst var helgdag.

Inom Uppsala universitet har de fackliga organisationerna och arbetsgivaren kommit överens om att kompensation lämnas genom att de år då nationaldagen infaller på en tisdag eller torsdag ge ledigt på måndagen respektive fredagen då de är så kallade klämdagar. Det lokala arbetstidsavtalet för tekniska och administrativa anställningar anger ledighet vid klämdagar. Kompensationen innebär alltså inte en extra dag ledigt just det år då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Kompensationen gäller för tekniska och administrativa anställningar (T/A personal). Lärare har årsarbetstid och berörs därmed inte.

Kontakt

Lönespecialister 

Interna länkar

Arbetstiden regleras i lokala kollektivavtal om arbetstid

Sökord: flex, flexmall