Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan ska ske till löneenheten den första sjukdagen

Du sjukanmäler dig genom att:

  • logga in i Primula webb (egenrapportering)
    eller 
  • ringa löneenheten, telefon 018-471 66 77 (helgfria vardagar klockan 8-12)
    eller
  • skicka ett mejl till lon@uadm.uu.se

I samband med din sjukanmälan får du automatiskt ett mejl om vad som gäller vid sjukanmälan. Din prefekt/motsvarande och din administratör får samtidigt ett mejl om att du är sjuk. Om du är sjuk i mer än sju dagar behöver du ett läkarintyg, som lämnas till administratören på din institution/motsvarande.
Om du är sjuk i mer än 14 dagar behöver du även skicka in läkarintyget till Försäkringskassan. Löneenheten gör sjukanmälan till Försäkringskassan.

Om du ändrar omfattning i en pågående sjukskrivning så kan du inte göra det själv i Primula webb utan du gör det genom att mejla löneenheten.

Manual för sjukanmälan

Friskanmälan


Du friskanmäler dig första dagen du är helt åter i arbete genom att:

Ett automatisk mejl går på nytt ut till administratören på din institution/motsvarande och till din chef för deras kännedom.

Manual för friskanmälan

Det här gäller när du sjukanmäler dig:


Fram till och med 2018-12-31
Första sjukdagen är en karensdag med helt löneavdrag.
Dag 2-14 får du sjuklön från universitetet med 80 procent av månadslönen.
Från dag 15 anmäler arbetsgivaren sjukfallet till Försäkringskassan, som betalar ut sjukpenning till och med dag 365. Universitetet kompletterar med 10 procent av aktuell dagslön i sjukpenningtillägg.

Från och med 2019-01-01 (aktiveras i lönesystemet i mars 2019)
Dag 1-14 får du sjuklön från universitetet med 80 % av månadslönen.
Från sjuklönen görs ett karensavdrag med 3,68 % av månadslönen. Avdraget är lika stort oavsett sjukfrånvarons längd eller omfattning.
Från dag 15 anmäler arbetsgivaren sjukfallet till Försäkringskassan, som betalar ut sjukpenning till och med dag 365. Universitetet kompletterar med 10 procent av aktuell dagslön i sjukpenningtillägg.

Exempel:
Alla exempel nedan bygger på en månadslön på 30 000 kr.

A) En arbetstagare är 100 % sjukfrånvarande 5 dagar:

5 arbetsdagsavdrag 100 % 6 900:- 
Sjuklön 80 % av löneavdragen ovan 5 520:- 
Karensavdrag på sjuklönen 3,68 % av aktuell lön 1 104:- 
Summa sjuklön efter karensavdrag 4 416:-

B) En arbetstagare är sjukfrånvarande halva måndagen och är åter i tjänst på tisdag morgon:

1 arbetsdagsavdrag 50 % 690:- 
Sjuklön 80 % av löneavdraget ovan 552:- 
Karensavdrag (men endast 552:- kan dras från sjuklönen) 1 104:- 
Summa sjuklön efter karensavdrag 0:-

C) En arbetstagare är sjuk 25 % av måndagen, blir sedan frisk och arbetar tisdag – onsdag. Därefter återinsjuknar hen och är sjukfrånvarande torsdag och fredag 100 %:

Sjuklöneperiod 1
1 arbetsdagsavdrag 25 % 345:- 
Sjuklön 80 % av löneavdraget ovan 276:- 
Karensavdrag (men endast 276:- kan dras från sjuklönen) 1 104:- 
Summa sjuklön efter karensavdrag sjuklöneperiod 1 0:- 

Sjuklöneperiod 2 (återinsjuknande inom 5 arbetsdagar) 
2 arbetsdagsavdrag 2 760:- 
Sjuklön 80 % av löneavdragen ovan 2 208:- 
Kvarvarande karensavdrag (vid återinsjuknande) som inte kunde dras förra sjuklöneperioden 828:-
Summa sjuklön efter karensavdrag sjuklöneperiod 2 1 380:-

Läs mer i Villkorsavtalet 7 kap.

Information från Arbetsgivarverket

Mer information kommer inom kort.

Handböcker

Handbok för administratör, sjukanmälan
Handbok för attesterande chef, sjukanmälan
Handbok för administratör, friskanmälan
Handbok för attesterande chef, friskanmälan

Kontaktuppgifter

Löneenheten - telefon: 018-471 66  77, helgfria vardagar klockan 8-12
Försäkringskassan