Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan ska ske till löneenheten den första sjukdagen.

Du sjukanmäler dig genom att:

  • logga in i Primula webb (egenrapportering)
    eller 
  • ringa löneenheten, tel 018-471 66 77 (helgfria vardagar mellan kl 8-12)
    eller
  • skicka ett mejl till lon@uadm.uu.se

I samband med din sjukanmälan får du automatiskt ett mejl om vad som gäller vid sjukanmälan. Din prefekt/motsvarande och din administratör får samtidigt ett mejl om att du är sjuk. Om du är sjuk i mer än sju dagar behöver du ett läkarintyg, som lämnas till administratören på din institution/motsvarande.
Om du är sjuk i mer än 14 dagar behöver du även skicka in läkarintyget till Försäkringskassan. Löneenheten gör sjukanmälan till Försäkringskassan.

Om du ändrar omfattning i en pågående sjukskrivning så kan du inte göra det själv i Primula webb utan du gör det genom att mejla löneenheten.

Manual för sjukanmälan

Friskanmälan


Du friskanmäler dig första dagen du är helt åter i arbete genom att:

Ett automatisk mejl går på nytt ut till administratören på din institution/motsvarande och till din chef för deras kännedom.

Manual för friskanmälan

Det här gäller när du sjukanmäler dig:


Första sjukdagen är en karensdag med helt löneavdrag.
Dag 2-14 får du sjuklön från universitetet med 80 procent av månadslönen.
Från dag 15 anmäler arbetsgivaren sjukfallet till Försäkringskassan, som betalar ut sjukpenning till och med dag 365. Universitetet kompletterar med 10 procent av aktuell dagslön i sjukpenningtillägg.

 

Kontakt: 

Löneenheten - telefon: 018-471 66  77, helgfria vardagar kl 8-12
Försäkringskassan