Mål och strategier för universitetet

Mål- och strategidokumentet har tagits fram genom en omfattande process, med hjälp av medarbetare, studenter och intressenter, inom och utom Uppsala universitet.

Läs mer om universitetets mål och strategier och/eller i blädder-pdf (uu.se)
Ladda ned som pdf-fil från Mål- och regelsamlingen.  
Ladda ned powerpoint-presentationen om Mål och strategier. 

Dokumentet slår fast att universitetets grundläggande värden och uppgift i samhället är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. 

Dokumentets huvudrubriker är Världsledande forskning och Förstklassig utbildning och Så uppnår vi excellens och nytta.

Exempel på mål:

  • Universitet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet
  • Universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen
  • Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter
  • Alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kritiskt tänkande, grundläggande etiska principer och ett vetenskapligt förhållningssätt
  • Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet.
  • Den kollegialt grundade organisationen ska vara väl förankrad inom hela universitetet och engagera alla medarbetare.

En revidering av universitetets mål och strategier pågår under 2018 och 2019.