PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bli inspirerad – gå en kurs eller ett seminarium!

Flera avdelningar och enheter vid Uppsala universitet erbjuder kurser, utbildningar och seminarier för anställda. Här finns information om dessa.

Pedagogisk utveckling

Kurser och seminarier för anställda vid Uppsala universitet om pedagogisk utveckling och e-lärande.

Kursvärderingsseminarier ges varje termin av avdelningen för kvalitetsutveckling.

Kvalitetsrådet ger ett antal seminarier per termin och administreras av avdelningen för kvalitetsutveckling. För mer information se kvalitetsrådsseminarier.

Seminarier för olika nätverk är också aktiviteter som avdelningen för kvalitetsutveckling administrerar.

Konferens ITS21,den 13-14 juni 2017.
Tema för konferensen är: Effektiva grupparbeten – gruppuppgifter, lärande i grupp och utveckling av gruppers dynamik.

Konferens i universitetspedagogisk utveckling anordnas vartannat år, den senaste ägde rum den 14 oktober 2015.

Anpassad kompetensutveckling (AKU) anordnas vid frågan tillsammans med institutioner.

Utbildning ledarskapsfunktioner vid UU

Kompetensforum erbjuder bland annat chefsutbildningar, ledarutvecklingsprogram, grupputveckling, handledning och kurs för nyanställda.

För information om samtliga kurser för anställda se internutbildning

I Uppsala universitets kalendarium finns ytterligare utbildningar, seminarier och föreläsningar att ta del av.