Bli inspirerad – gå en kurs eller ett seminarium!

Flera avdelningar och enheter vid Uppsala universitet erbjuder kurser, utbildningar och seminarier för anställda. Här finns information om dessa.

Pedagogisk utveckling
 

Seminarier för anställda vid Uppsala universitet om pedagogisk utveckling och e-lärande samt kurser i pedagogisk utveckling och e-lärande.

Kursvärderingsseminarier ges varje termin av avdelningen för kvalitetsutveckling.

Kvalitetsrådet ger ett antal seminarier per termin och administreras av avdelningen för kvalitetsutveckling. För mer information se kvalitetsrådsseminarier.

Seminarier för olika nätverk är också aktiviteter som avdelningen för kvalitetsutveckling administrerar.

Anpassad kompetensutveckling (AKU) anordnas vid frågan tillsammans med institutioner.

Utbildning ledarskapsfunktioner vid UU

Enheten för karriär och ledning i akademin erbjuder bland annat ledarutvecklingsprogram, grupputveckling och handledning.

För information om samtliga kurser för anställda se internutbildning

I Uppsala universitets kalendarium finns ytterligare utbildningar, seminarier och föreläsningar att ta del av.