Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nya pedagogiska möjligheter på campus- och distanskurser

Bild på lärare som undervisar i den laborativa lärosalen

Webben har en central och självklar roll i all undervisning. Den digitala tekniken öppnar för nya pedagogiska möjligheter på campus- och distanskurser.

It i undervisningen kan vara att tillhandahålla och hänvisa till digitalt kursmaterial på webben eller använda interaktiva skrivtavlor i undervisningssalen. Det kan också vara att all undervisning sker på distans via exempelvis en webbaserad lärmiljö som Studentportalen.

Hur du använder it i undervisningen beror på faktorer som kursens upplägg, ämnet, antal studenter, var kursen äger rum och hur studenterna examineras.

Varje termin anordnas flera kurser inom e-lärande, se Undervisa > Konferenser, kurser och seminarier > Kurser i e-lärande

Öppen verkstad varje onsdag

Tips! Varje onsdag kl. 14.00-16.00 kan du bolla idéer med pedagogiska utvecklare och få handledning i universitetets system inom lärandeområdet. Mejla gärna till support-elarande@uadm.uu.se i förväg om du har ett specifikt problem. 

Plats: Laborativa lärosalen (10:203), campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A.

Välkommen!