Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Läsår och terminer

Enligt rektors beslut ska höstterminen varje år påbörjas den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågå i 20 veckor. Påföljande vårtermin ska påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågå i 20 veckor.

Om särskilda skäl föreligger kan rektor för viss utbildning medge andra tider.

Läs mer om beslutet: Läsår och terminer vid Uppsala universitet fr.o.m. läsåret 2009/2010 (dnr UFV 2009/71)

Terminstider

Termin Datum Veckor
HT 2020 2020-08-31–2021-01-17 202036–202102
VT 2020 2020-01-20–2020-06-07 202004–202023
HT 2019 2019-09-02–2020-01-19 201936–202003
VT 2019 2019-01-21–2019-06-09 201904–201923
HT 2018 2018-09-03–2019-01-20 201836–201903
VT 2018 2018-01-15–2018-06-03 201803–201822
HT 2017 2017-08-28–2018-01-14 201735–201802
VT 2017 2017-01-16–2017-06-04 201703–201722
HT 2016 2016-08-29–2017-01-15 201635–201702
VT 2016 2016-01-18–2016-06-05 201603–201622
HT 2015 2015-08-31–2016-01-17 201536–201602

Fler terminer