PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Information om det pedagogiska programmet

Vårterminen 2008 antogs Pedagogiskt program för Uppsala universitet, ett policy- och handlingsprogram för den pedagogiska verksamheten vid hela universitetet. Programmet riktar sig till enskilda lärare och institutioner, till ledningsansvariga på olika nivåer samt till studenter. Genom att beskriva vad som är god kvalitet i undervisningen ska programmet fungera som ett diskussionsunderlag och vara ett konkret stöd för den pedagogiska utvecklingen på kurs- och institutionsnivå.

Programmet ska tydliggöra de olika rollerna och ansvarsområden, både när det gäller representanter för universitetet som pedagogiska ledare och lärare, men också studentens ansvar för sitt lärande och som stöd för sina studentkollegor.

Programmet har reviderats under 2015-2016 och ett reviderat program antogs av rektor i april 2018.

Se det Pedagogiska programmet för mer information.