PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Pedagogiska priset

Information om det pedagogiska priset
 

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
Juridik och samhällsvetenskap,
Medicin och farmaci,
Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset.

Bestämmelser
 

Har du förslag på nya områden för det fria priset? Skicka förslaget till kvalitetsutveckling@uadm.uu.se

Hur nominerar du?

Nomineringsformuläret för 2018 är öppet från den 15 januari 2018 och kommer att stänga den 18 mars 2018.

Under maj 2018 kommer de pedagogiska pristagarna för 2018 att presenteras.

 

För att utse pristagare behöver vi veta hur din kandidat arbetar inom de olika nomineringskategorierna nedan. Det är inte obligatoriskt att fylla i alla delar, men ju fylligare nominering du gör desto bättre underlag får beredningsgruppen för sitt arbete.

Nominera här, pedagogiska priset

Nominera här, fria priset

Nomineringskategorier

Nomineringskriterier

 

Mer information
För mer information om det pedagogiska priset, kontakta kvalitetsutveckling@uadm.uu.se