PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Pedagogiska priset

Information om det pedagogiska priset
 

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
Juridik och samhällsvetenskap,
Medicin och farmaci,
Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset.

Pristagare 2017

Område teologi, humaniora och utbildningsvetenskap, Jenny Beckman, Institutionen för idé- och lärdomshistoria.

Område juridik och samhällsvetenskap, Susanne S:t Clair Renard, Juridiska institutionen.
 

Område medicin och farmaci, Martin Wohlin, Institutionen för medicinska vetenskaper.

Område matematik, naturvetenskap och teknik, Magnus Hellqvist, Institutionen för geovetenskap.

 

Fria priset, Malin Löfstedt, Teologiska institutionen har tilldelats fria pedagogiska priset på temat ”Undervisning som utvecklar etisk kompetens”.

 

Motiveringar för 2017 års pristagare.

 

 

Bestämmelser
 

Har du förslag på nya områden för det fria priset? Skicka förslaget till kvalitetsutveckling@uadm.uu.se

Hur nominerar du?

Nomineringsformuläret för 2017 öppnar den 12 januari 2017 och kommer att stänga den 17 mars 2017.

Under maj kommer de pedagogiska pristagarna för 2017 att presenteras.

 

För att utse pristagare behöver vi veta hur din kandidat arbetar inom de olika nomineringskategorierna nedan. Det är inte obligatoriskt att fylla i alla delar, men ju fylligare nominering du gör desto bättre underlag får beredningsgruppen för sitt arbete.

Nomineringskategorier

Nomineringskriterier

 

Mer information
För mer information om det pedagogiska priset, kontakta kvalitetsutveckling@uadm.uu.se