Hur blir du pedagogiskt meriterad?

Vem är egentligen en skicklig universitetslärare? Hur kan man dokumentera sina pedagogiska meriter? Kan man bedöma pedagogiska meriter på ett rättvist sätt? Ska det finnas särskilda belöningssystem för pedagogisk skickliga lärare och hur kan det i så fall göras?
Dessa frågor är högst relevanta och aktuella både för den enskilda läraren och för studenterna men också för universitets kvalitetsarbete.

Pedagogisk meritportfölj

  • Hur sammanställer man en pedagogisk meritportfölj?
  • Är den pedagogiska meritportföljen bara ett verktyg för meritbedömning?
  • Vad säger egentligen regelverket om pedagogisk meritering?
  • Kan man bedöma pedagogisk skicklighet och i så fall hur gör man?
  • Hur kan man skriva ett intyg så att det verkligen visar den pedagogiska skickligheten?

Frågorna är många när det gäller pedagogisk meritering och skicklighet. Avdelningen för kvalitetsutveckling medverkar gärna i samband med diskussioner, planering och olika utbildningsinsatser kring dessa frågor.

Pedagogisk meritportfölj - se filmer om pedagogisk meritportfölj