PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Översikt om användningen av GIS vid universitetet

I takt med att tjänster och programvaror har förenklats och utvecklats används GIS och geografisk information inte längre bara av geografer eller kartografer. Tvärtom går användningen mot att bli allt mer tvärvetenskaplig och idag finns ungefär 200 licenser för GIS-program vid universitetet.

Det går att hitta forskningsprojekt som drar nytta av GIS på i stort sätt på de flesta campusområden; Engelska Parken, Ekonomikum och Evolutions Biologiskt Centrum, Campus Gotland, och Akademiska Sjukhuset - för att nämna några.

Geodata och GIS inom universitetet

Ett sätt att upptäcka vad GIS används till inom UU är att utforska den kartan som är skapad för att synliggöra geodata. Här presenteras 8 klickbara projekt på 6 campusområden.
Kartan är gjord i GoogleMaps och är skapad av Johanna Rayner, universitetsbibliotekarie på Geobiblioteket. Den skapades i och med uppdraget ”Att synliggöra användandet av Geodata och GIS inom UU” som Geobiblioteket fick från UpGIS 2015.
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z86D2GP529G0.k5edY2exjS1I&usp=sharing

Mer information om GIS finns i ämesguiden för geovetenskap.