Office Add In

Med tilläggsprogrammet Office Add In kan du enkelt ladda in dokument samt e-post inkl. bilagor som följer med e-brevet direkt till diariesystemet W3D3. Både till befintliga diarienummer. Tilläggsprogrammet kan användas från samtliga Microsofts program, såsom Word, Excel, Power Point mm

 

Alla användare som behörighet som ”registrator” till diariet, kommer att kunna använda tilläggsprogrammet efter det man har installerat och kopplat ihop sökvägen mellan tilläggsprogrammet och W3D3-diariet.

 

Nu kan du enkelt själv installera Office Add In via Software Center, Se installationsbeskrivning eller om det nu inte fungerar hos dig kan du alltid få hjälp av din dataansvarig/IT-ansvarig på din institution eller campusområde. Då ska de använda sig av MSI-paketet nedan.

 

MSI-Paketet

Installationsinstruktioner SV/ENG

 

Hur du gör för att koppla ihop sökvägen mellan diariet och tilläggsprogrammet kan du läsa i Användarhandboken/Lathunden för Office Add In

 

För mer information kontakta systemansvarig för W3D3-diariet eller registrator@uu.se.