Office Add In

Med tilläggsprogrammet Office Add-In kan du enkelt ladda in dokument samt e-post inkl. bilagor direkt till diariet. Både till befintliga diarienummer samt till nytt ämne. Tilläggsprogramet kan användas till alla Microsofts pogram ex. Word, Exel mm.

Alla användare som har behörighet som "registrator" ska ha möjlighet att använda sig av detta tilläggspogram.

Nu kan du enkelt installera  Office Add In till din dator själv.

Instruktion att ladda in Office Add In själv.

Det går även att få hjälp av sin dataansvarig med administratörrättighter på institutionen, då ska det använda sig av MSI-paketet.

MSI-paket

Installationsinstruktion (sv/eng)

Lathund för Office Add-in

 

 

 

 

 

För mer information kontakta systemansvarig för W3D3.

Kontakt: Registrator@uu.se