Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Diariet - W3D3

Öppet hus
 

Välkomna på öppet hus i den laborativa lärosalen i Blåsenhus, ni som ansvarar för att registrering och diarieföring av ärenden och handlingar. Syftet är att ge stöd och hjälp i frågor rörande hantering av UU:s handlingar och hantering av W3D3-diariet. Målsättningen är att tillsammans skapa en större kunskapsspridning.

29 november 2017, kl. 13.00-14.00

17 januari 2018, kl.13.00-14.00

Frågeställningar och önskemål vad som ska tas upp kan mailas till registrator@uu.se i förväg.

Utbildningstillfällen i enbart diarieföring i W3D3-dariet för nybörjare och sällananvändare finner du under fliken Utbildning – W3D3 till vänster.

Kontaktuppgifter registrator.