Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Diariet - W3D3

Öppet hus
 

Välkomna på öppet hus i den laborativa lärosalen i Blåsenhus, ni som ansvarar för registrering och diarieföring av ärenden och handlingar. Syftet är att ge stöd och hjälp i frågor rörande hantering av UU:s handlingar och hantering av W3D3-diariet. Målsättningen är att tillsammans skapa en större kunskapsspridning.

2018
14 februari kl. 12.30-14.00
15 mars kl. 09.00 - 10.30
16 april kl. 09.00 - 10.30
16 maj kl. 12.30-14.00

Frågeställningar och önskemål vad som ska tas upp kan skickas till registrator@uu.se i förväg.

Utbildningstillfällen i enbart diarieföring i W3D3-dariet för nybörjare och sällananvändare finner du under fliken Utbildning – W3D3 till vänster.

Kontaktuppgifter registrator.