PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Riktlinjer

Utgångspunkt för universitetets krisorganisation och krisberedskap är arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen.