Friskvårdstimmen kan inte sparas utan tanken är att alla anställda ska utnyttja den varje vecka för att varva ner och återhämta sig.

Friskvårdstimmen kan till exempel användas för att ta en promenad. I en artikel i Universen 2019 intervjuade vi Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid institutet för bostads- och urbanforskning med anledning av att han var medförfattare till forskningsartikeln "Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing".

Mår bättre av naturen

I studien kommer forskarna fram till att om man tillbringar två timmar i naturen per vecka mår man bättre både fysiskt och psykiskt. Tiden behöver inte vara sammanhängande utan kan vara uppdelad på flera tillfällen. Terry Hartig betonade att två timmar inte ska tolkas som att kortare tid inte har någon positiv effekt. Han sade då att "En timmes promenad i naturen är bättre än ingen promenad. Vi har i studien bara kunnat mäta vissa särskilda utfall, det finns många utfall och nivåer av utfall vi inte har kunnat studera."

Terry Hartig konstaterade vidare att natur kan betyda olika saker för olika människor: "Natur kan betyda väldigt olika saker för olika människor. Vad gäller återhämtning brukar jag säga att det viktiga är att man går till någonting från någonting. Och särskilt att man går till någonting som engagera en. Till exempel lämnar det digitala livet och arbetsuppgifter som man har hållit på med och gör något fysiskt som är nöjesfyllt.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdstimmen kan förstås också utnyttjas för andra typer av friskvård, till exempel träning. Nu i början av året kan det ju vara läge att skaffa ett årskort eller liknande för att komma igång. Du kan få upp till 2 000 kr per kalenderår i friskvårdsbidrag från universitetet för att täcka kostnader för friskvårdsaktiviteter.

Mikropauser under arbetsdagen

Glöm inte heller att ta korta pauser återkommande under arbetsdagen, så kallade mikropauser. De är också viktiga för återhämtningen.

Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi, skrev i krönikan "Krävs medveten insats för att ersätta vardagsmotionen" den 8 april 2021 i medarbetarportalen:

"Långa stunder av stillasittande är associerat till ökad dödlighet, hjärt-kärlsjukdom, cancer och typ-2-diabetes. Stillasittande bör därför begränsas, avbrytas och ersättas med fysisk aktivitet. Här kommer det som brukar kallas mikropauser väl till pass. Att göra avbrott i arbetet, bryta stillasittande och aktivera kroppen är det viktigaste. Vad du gör är egentligen inte det väsentliga även om det kan vara hjälpsamt att ha ett rörelseprogram att utgå ifrån."