Varför engagerade du dig i detta?

­– Detta är en fråga som har engagerat mig i flera roller: Som forskare som genom min forskning har kunskap om papperslöshetens villkor och mekanismer, som lärare med undervisningsområden med stor relevans för det här förslaget, som offentliganställd som vill utföra mitt uppdrag och i det ingår inte att verkställa migrationspolitiken, som medborgare som inte vill se att angiverisamhälle växa fram, och som medmänniska i relation till människor som tvingas leva i papperslöshet.

Hur är listan tänkt att användas?

– Två saker fick mig att göra listan. Den ena var en debattartikel av migrationsministern i augusti, där hon beskrev den massiva kritiken som uttryck för offentliga tjänstemäns olustkänslor. Det andra var att jag i några forum såg personer ifrågasätta specifika fackförbunds tystnad angående angiverilagen, säga ”var är lärarna, var är Vårdförbundet” et cetera. Och jag tyckte mig minnas att jag visst sett förbunden uttala sig. Så jag tänkte: här behövs en överblick, både så att vi som är kritiska ser hur många vi har i ryggen, men också så att våran kritik inte kan avfärdas som individuell olust. När jag väl gjorde listan blev jag själv överraskad över hur lång den blev.

Vad tror du att angiverilagen kan leda till vid universiteten?

­– Det finns många aspekter här, på vad det innebär för forskare som har projekt som involverar papperslösa, för lärare som undervisar studenter som sedan går ut i skolan, vården eller socialtjänsten och så vidare. Men jag tycker framför allt vi ska vara väldigt klara med att vad en angiverilag tvingar offentliganställda till, är rasprofilering. Enligt Tidöavtalet ska myndigheter ha ett ansvar att säkerställa att personer vi kommer i kontakt med har rätt att vistas i Sverige. På vilka indikationer ska det ske? Vad innebär det för vemhelst som inte i betraktarens öga är otvetydigt ”svensk”? Universitetet är inte bara en myndighet, det är också en internationell miljö för kunskapssökande och undervisning, och varken anställda eller studenter ska bli misstänkliggjorda hos oss.