PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Inloggning Raindance ekonomisystem

Raindanceportalen

Raindanceportalen finns på adress: https://rd-portal.uu.se/raindancefp/.

Behörighet för Raindanceportalen begärs hos avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) via institutionens/avdelningens rollista för Raindanceportalen.

I portalen används rollerna granskare, samordnare och attestant. Rollerna beskrivs på sidan Information till granskare och attestant.

Inloggning sker genom att du anger ditt användar-id för universitetets gemensamma webb-inloggning och lösenord A.

Raindance classic

För inloggning i Raindance classic följ länken https://www.eko.uu.se/java/Raindance.jnlp. Behörighet för Raindance classic begärs hos AEU via blankett EA1a. För att få behörighet krävs även att du har gått grundkursen i Ekonomiadministrativ utbildning.

I classic har AEU definierat behörigheterna uppföljare och ekonomiadministratör.

Raindance classic kan för behöriga även nås via en inbäddad javaklient i Raindanceportalen genom funktionen Avancerat.

Tillgänglighet

Observera att systemet stängs ner varje kväll kl 02.00-02.30 för backup och under den tiden kan inga användare vara inloggade i systemet.

I övrigt se https://www.eko.uu.se/ under rubriken Tillgänglighet.

Information om kända fel m.m. i systemet finns på https://www.eko.uu.se/.