Information till leverantörer

Organisationsnummer: 202100-2932
Momsregistreringsnummer/VAT-no: SE202100293201

30 dagars betalningsvillkor m.m.

Uppsala universitet tillämpar de betalningsvillkor som gäller generellt inom staten dvs 30 dagar. Universitetet godtar inte order-, fakturerings-, expeditions- eller påminnelseavgifter. Skulle en faktura bli betald tidigare än 30 dagar innebär det inte att universitetet generellt accepterar kortare tid. Dröjsmålsränta debiteras enligt Räntelagen (SFS 1975:635).

Faktureringsadress

Uppsala universitet har gemensam faktureringsadress för fakturor i "papper" från svenska leverantörer d.v.s. de leverantörer som har svenskt momsregistreringsnummer och som fakturerar i SEK.

Till faktureringsadressen sänds enbart faktura och eventuella specifikationer/bilagor. Ordererkännande och ev. påminnelser sänds till leveransadressen.

Faktureringsadressen är:

Uppsala universitet
PG1254

737 84 Fagersta

Utländska leverantörer (leverantörer som inte har svenskt momsregistreringsnummer/VAT och/eller som inte fakturerar i SEK) ställer ut sina fakturor till institutionens/avdelningens adress, d.v.s. fakturor ska inte skickas till ovan angivna faktureringsadress.

Referenskod (fakturareferens/beställarkod) och referensnamn

 • På fakturan ska alltid beställarens referenskod finnas angiven.
 • Koden ska anges i fältet "Er referens" (referensfält 1) eller motsvarande på fakturan, ingen annan information ska anges i det fältet.
 • Referenskoden består av 6 tecken. Strukturen är 3 siffror direkt följda (utan mellanslag) av ytterligare 3 tecken (bokstäver/siffror).
 • Varje institution/motsvarande har minst en referenskod (grundkod) bestående av 3 siffror följt av 3 nollor.
 • Referensnamn ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.
 • Uppsala universitets referenskoder (grundkoder)

Information som ska finnas på fakturan

För att den elektroniska fakturahanteringen ska fungera effektivt vid Uppsala universitet måste följande information finnas med på fakturan:

 • Korrekt faktureringsadress
 • Referenskod (Fakturareferens)
 • Referensnamn
 • Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer /VAT
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum och betalningsvillkor
 • Valutakod (om annan än SEK)
 • Totalt fakturabelopp
 • Varans/tjänstens benämning och pris

För svenska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:

 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer
 • Uppgift om F-skattsedel

För utländska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:

 • Bankkontonummer/IBAN och BIC (swift-kod) samt eventuell clearingkod

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig d.v.s. inte innehåller ovanstående information kan den komma att returneras för komplettering.

Kontakter

Vid ev. frågor kontaktas:

 Vid önskemål om att sända e-fakturor till Uppsala universitet kontaktas:

 • Avdelningen för ekonomi och upphandling, e-post ekonomisupport@uadm.uu.se, Sten Folkesson, 018-4711794, eller Anders Westin, 018-4711624.