Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Information till leverantörer

Organisationsnummer: 202100-2932
Momsregistreringsnummer/VAT-no: SE202100293201

30 dagars betalningsvillkor

Uppsala universitet tillämpar de betalningsvillkor som gäller enligt 2a§ räntelagen (1975:635) och därför accepterar universitetet inte kortare kredittid än 30 dagar från fakturadatum.

Faktureringsadress

Uppsala universitet har gemensam faktureringsadress för fakturor i "papper" från svenska leverantörer d.v.s. de leverantörer som har svenskt momsregistreringsnummer och som fakturerar i SEK.

Till faktureringsadressen sänds enbart faktura och eventuella specifikationer/bilagor. Ordererkännande och ev. påminnelser sänds till leveransadressen.

Faktureringsadressen är:

Uppsala universitet
PG1254

737 84 Fagersta

Observera: Faktureringsadressen är ändrad sedan den 1 okt 2016. I informationen till universitets leverantörer angående adressbytet har det felaktigt angivits Box 1254 i stället PG1254.

Svenska leverantörer som skickar e-faktura ställer ut sina fakturor till institutionens/avdelningens adress.

Utländska leverantörer (leverantörer som inte har svenskt momsregistreringsnummer/VAT och/eller som inte fakturerar i SEK) ställer ut sina fakturor till institutionens/avdelningens adress, d.v.s. fakturor ska inte skickas till ovan angivna faktureringsadress.

Referenskod (fakturareferens/beställarkod) och referensnamn

På fakturan ska alltid beställarens referenskod finnas angiven. Koden ska anges i fältet "Er referens" (referensfält 1) på fakturan, ingen annan information ska anges i det fältet.
Referenskod består av 3 eller 6 tecken. Strukturen är 3 siffror eller 3 siffror direkt följda (utan mellanslag) av ytterligare 3 tecken (bokstäver/siffror). Referensnamn ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.
Uppsala universitets 3-ställiga referenskoder

Information som ska finnas på fakturan

För att den elektroniska fakturahanteringen ska fungera effektivt vid Uppsala universitet måste följande information finnas med på fakturan:

 • Korrekt faktureringsadress
 • Referenskod (Fakturareferens)
 • Referensnamn
 • Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer /VAT
 • Svensk leverantör: Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer
 • Utländsk leverantör: Bankkontonummer/IBAN och swift-kod (BIC) samt eventuell clearingkod
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum och betalningsvillkor
 • Valutakod (om annan än SEK)
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp samt momssats (svensk leverantör)
 • Uppgift om F-skattsedel (svensk leverantör)
 • Varans/tjänstens benämning och pris

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig d.v.s. inte innehåller ovanstående information kan den komma att returneras för komplettering.

Kontakter

Vid ev. frågor kontaktas:

 Vid önskemål om att sända e-fakturor till Uppsala universitet kontaktas:

 • Avdelningen för ekonomi och upphandling, e-post ekonomisupport@uadm.uu.se, Sten Folkesson, 018-4711794, eller Anders Westin, 018-4711624.