Frågor och svar om Raindance

Varför kan inte information som skrivits i ett dokuments Meddelandefunktion sparas?

Troligtvis har otillåtna tecken skrivits i texten t.ex. ¤ och #. Meddelandet ”Innehåller ogiltigt värde” ska då visas. Tillåtna tecken är: A-Ö, a-ö, 0-9 samt É é Ü ü ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @.  Ändra texten och spara den igen. 

Kan information som skrivits i ett dokuments Meddelandefunktion "tas bort" i efterhand?

Kommentarer och information i fakturas/ bokföringsorders Meddelandefunktion kan inte tas bort. Denna funktion är mycket bra att använda för div. information om aktuell bokföringsorder, faktura, beställning m.m.

Varför kan inte en fil bifogas under knappen ”Bifoga dokument?

Endast dokument med vissa filtyper kan bifogas en faktura/bokföringsorder. Filtyp pdf är att rekommendera i första hand. Om du inte har Adobe Professional för att skapa pdf finns ett gratisprogram för ändamålet, PDFCreator, programmet är enkelt att installera och använda. Se nedan länk:http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/.
Det fungerar även med filtyperna doc/docx, xls/xlsx, txt, htm, html och bildfil jpg.
En annan anledning till att den inte går bifoga kan vara att filnamnet har tecken som inte är tillåtna. Ett meddelande ska då visas om vilket tecken som är ogiltigt och i vilken position tecknet finns. Ändra filnamnet och bifoga filen igen.

Länkar till den delen av frågorna som gäller:

Frågor som gäller redovisningen hänvisas till avsnittet Redovisning.

Vem kontaktas vid frågor eller problem med Raindance?

I första hand kontaktas ekonomiadministratör på institutionen. I andra hand kontaktas avdelningen för ekonomi och upphandling. Läs mer om vem som gör vad under Kontakter. Frågor och problem kan också e-postas till ekonomisupport@uadm.uu.se.
Vid problem med tekniken kontaktas i första hand datoransvarig på institutionen och i andra hand genom att sända problembeskrivning via e-post till servicedesk@uu.se.