PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Handledningar/Lathundar för Raindance 2018

Filerna är nedladdningsbara (Adobe Reader) och senast ändrade enligt angivna datum. OBS! De är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

Handledning

Budget och Prognos (180129)
Projektmodulen (180209)
Register för anläggningstillgångar (180426)
Register för korttidsinvesteringar (180426)
Uppföljning (180424)
 

Lathundar

In- och utloggning Raindance (180115)

Registrera budget (180129)

Kontrollattest leverantörsfaktura (180115)
Beslutsattest (180124)

Hantera bokföringsorder (180115)
Hantera kundfaktura (180531)
Kontera leverantörsfaktura (180115)
Periodisering leverantörsfaktura (180306)

Söka fakturor (180306)
Söka fakturor - avancerat (180306)
Leverantörsreskontra - avancerat (180306)

Beslutsstöd - Analysfunktion och analysstöd (180115)

Anläggningsregistret (180531)

Objekthantering (180306)
Tabellhantering (180306)

Rapporten Projektutfall (180329)

Här nedan finns korta instruktionsfilmer för funktioner i Raindance.

Handledningar och lathundar t o m 2017