PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Handledningar/Lathundar för ekonomisystemet Raindance

Filerna är nedladdningsbara (Adobe Reader) och senast ändrade enligt angivna datum. OBS! De är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

Behövs ytterligare information om ekonomisystemet Raindance hänvisas till Raindancehandboken.

Raindanceportalen

Handledningar

Lathundar

Raindance classic

Lathundar

EK - Ekonomistyrning

AR - Anläggningsregister

RK - Reskontror