PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Handledningar/Lathundar för Raindance

Filerna är nedladdningsbara (Adobe Reader) och senast ändrade enligt angivna datum. OBS! De är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

Handledningar och lathundar för Raindance 2018

 

Handledningar och lathundar t o m 2017

Raindanceportalen

Handledningar

Lathundar

Raindance classic

Lathundar

EK - Ekonomistyrning

AR - Anläggningsregister

RK - Reskontror