Ekonomisystemet Raindance

Uppsala universitet använder ekonomisystemet Raindance. Avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) är ansvarig för att systemet på ett kostnadseffektivt sätt ska tillgodose universitetets behov av ekonomisk redovisning för planering, styrning och uppföljning på såväl central som lokal nivå.

AEU har ansvaret för systemförvaltningen avseende på applikation, användarstöd, utbildning, behörighet, användardokumentation, systemdokumentation och systemförvaltningshandbok.

Vi som arbetar med förvaltningen av systemet är Edrun Eriksson, Maud Tellström, Sten Folkesson och Anders Westin.

Raindance fr. o. m. 2018

Raindance består av de funktioner som anges i nedanstående lista. Fakturor och bokföringsorder hanteras i ett elektroniskt flöde vilket ger möjlighet till elektronisk attest, att se fakturabild och bilagor samt enkelt kunna följa/övervaka en faktura eller bokföringsorder.

Raindance

 • Budget
 • Bokföringsorder
 • Kund-och leverantörsreskontra
 • Anläggningsregister
 • Projektmodul
 • Beslutsstöd
 • Huvudbok
 • Rapporter och uppföljning

Hur du får tillgång och loggar in i systemet kan du läsa om på sidan Inloggning Raindance.

Information om utbildning i ekonomisystemet kan du läsa om på sidan Ekonomiadministrativ utbildning.

Raindance t.o.m. 2017

Ekonomisystemet består av två delar, Raindance classic och Raindanceportalen Numera är systemet endast öppet för informationsuttag.

Raindance classic (avancerat)

 • Beslutsstöd
 • Huvudbok
 • Rapporter och uppföljning
 • Kund-och leverantörsreskontra
 • Internfakturering
 • Anläggningsregister

Raindanceportalen

 • Leverantörsfakturaportal
 • Internfakturaportal
 • Bokföringsportal

Hur du får tillgång och loggar in i systemet kan du läsa om på sidan Inloggning Raindance