PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Periodstängning 2017

Raindance delar upp verksamhetsåret i perioder. Varje period utgörs av en månad och vid periodskifte måste senaste period (månad) avslutas/stängas. Periodstängning handläggs av avdelningen för ekonomi och upphandling. Efter avstämning stängs aktuell period och samtliga kontosaldon förs över till nästa. Stängning av föregående period sker ca 6 dagar in i nästa period.

Preliminära tidpunkter för månadsstängning i ekonomisystemet, se även bokslutsanvisningarna.

Se även
tidplan för bokföring av indirekta kostnader, lokaler och medfinansiering 2017.

Månad/ Period Period-stängning Boksluts-omföringar Perioden klar senast Brytdag
 
         
Januari Ti 7 feb   On 8 feb  
Februari Må 6 mars  

Ti 7 mars

 
Mars To 6 april   Fr 7 april  
April Fr 5 maj   Lö 6 maj  
Maj To 8 juni   Fr 9 juni  
Juni 5 juli kl 12-15
7 juli kl 15
8 juli - 11 juli kl 16 Ti 8 aug 4 juli
Juli Ti 8 aug   On 9 aug  
Augusti On 6 sept   To 7 sept  
September To 5 okt   Fr 6 okt  
Oktober Ti 7 nov   On 8 nov  
November On 6 dec   To 7 dec  
December

x jan -18
x jan -18 kl

x jan -18 kl x
 
x jan -18 5 jan -18