PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Periodstängning 2018

Raindance delar upp verksamhetsåret i perioder. Varje period utgörs av en månad och vid periodskifte måste senaste period (månad) avslutas/stängas. Periodstängning handläggs av avdelningen för ekonomi och upphandling. Efter avstämning stängs aktuell period och samtliga kontosaldon förs över till nästa. Stängning av föregående period sker ca 6 dagar in i nästa period.

Preliminära tidpunkter för månadsstängning i ekonomisystemet, se även bokslutsanvisningarna.

Se även
tidplan för bokföring av indirekta kostnader, lokaler och medfinansiering 2018.

Månad/ Period Period-stängning Boksluts-omföringar Perioden klar senast Brytdag
 
         
Januari On 7 feb   Ti 17 apr  
Februari Ti 6 mar  

Ti 17 apr

 
Mars On 11 apr   Ti 17 apr  
April Fr 4 maj   Må 7 maj  
Maj Ti 5 jun   Fr 8 jun  
Juni *) 3 jul kl 15
4 jul kl 14
5 jul em - 6 jul kl 16 X aug  
Juli Ti 7 aug   On 8 aug  
Augusti To 6 sept   Fr 7 sept  
September Ti 9 okt   To 10 okt  
Oktober Ti 6 nov   On 7 nov  
November To 6 dec   Fr 7 dec  
December

X jan kl X
X jan kl X

X jan - X jan kl X x jan 5 jan -19

*) Arbetet med delårsbokslutet kommer i sommar att förenklas något jämfört med tidigare år. Den exakta tidplanen är ännu inte fastställd men vår plan är att arbetet vid institutionerna ska kunna avslutas den 6 juli.