Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontakter för ekonomifrågor

Välkommen att ställa frågor inom universitetets ekonomimodell, redovisnings- och budgetsystem!

Svar på vanliga frågor om redovisning, våra system m m samt olika lathundar och rutinbeskrivningar kan sökas via webbsidorna:

Frågor om ekonomimodellen och redovisningssystem kan skickas via e-post till ekonomisupport@uadm.uu.se. Använd även denna e-post-adress för upplägg av kunder, leverantörer, projektkoder, varukoder m m. För en del upplägg finns blanketter, se webbsidan Blanketter.
Frågor om budget kan skickas via e-post till budget@uadm.uu.se.

Ärenden som mejlas till ekonomisupport@uadm.uu.se och budget@uadm.uu.se styrs in i ärendehanteringssystemet EASIT. I EASIT fördelas sedan ärenden till olika handläggargrupper beroende på ärendets art. För att underlätta fördelningen av ärenden är det bra om det i mejlets ämnesrad står vad ärendet gäller.

Det går också bra att kontakta oss direkt!

Frågor om: Kontakta:
Anläggningstillgångar - inventering och investering Edrun Eriksson, Katarina Lievonen, Åsa Öhlmér
Anläggningsregister Raindance Edrun Eriksson, Maud Tellström,
Anslagsfördelning GU/FO enl. VP Ellen Leijon, Birgitta Magnusson
Arkivering Hanna Mörtberg, Joakim Åslund
Behörighet till Raindance - classic och portal

Edrun Eriksson, Sten Folkesson, Kristina Overend, Maud Tellström, Anders Westin

Behörighet till Kontraktsdatabas Suzanne Borén-Andersson, Anders Westin
Behörighet till UUplus Ellen Leijon
Betalningspåminnelser, inkasso Yvonne Abrahamsson, Malin Berggren, Åsa Öhlmér
Betalkort Ina Peña Zagal
Bokföringsportal

Edrun Eriksson, Sten Folkesson, Kristina Overend, Maud TellströmAnders Westin

Bokslut

Patrik Armuand, Daniel Johansson, Gunilla Knutson, Katarina Lievonen, Birgitta Magnusson, Hanna Mörtberg, Peter Persson

Budgetfrågor/UU-plus budget -
budget@uadm.uu.se 
Margareta Uvhagen Antoni, Ellen Leijon
E-faktura (svefaktura), kund- och leverantörsbearbetningar Anders Westin, Sten Folkesson, Maud Tellström
Forskningsstöd/EU-kontrakt - erhållna bidrag, återredovisning Ellen Leijon, Margareta Uvhagen AntoniEva Thulin, Patrik Armuand
Forskningsstöd/Externa medel (ej EU-kontrakt), erhållna bidrag, återredovisning Suzanne Borén-Andersson, Ina Peña Zagal
 
GLIS Margareta Uvhagen Antoni, Katarina Lievonen
Handkassor Birgitta Magnusson
Indirekta kostnader Margareta Uvhagen Antoni
Inkommande betalningar

Yvonne Abrahamsson, Malin BerggrenÅsa Öhlmer

Inkommande betalningar, EU-medel Peter Persson
Inkomster, oidentifierade Åsa Öhlmér
Internfakturor Joakim Åslund
Kalkyler för bidrag/uppdrag Margareta Uvhagen Antoni
Kontanta försäljningsinkomster, dagskasseavtal, kortläsare, Swish Peter Persson
Kontraktsdatabas, KDB Suzanne Borén-Andersson, Ina Peña Zagal, Anders Westin
Kundfakturor/rekvisitioner, kundupplägg Yvonne AbrahamssonMalin BerggrenÅsa Öhlmer
Kundfaktura/rekvisition - utskriftsrutin

Edrun Eriksson, Sten Folkesson,
Kristina Overend, Maud Tellström, Anders Westin

Leverantörsfakturor, leverantörsupplägg Carina HafstadYvonne Abrahamsson, Joakim Åslund
Moms Peter Persson, Gunilla Knutsson
Nätverk för ekonomiadministratörer Hanna Mörtberg
Projektkod, objektupplägg

Suzanne Borén-Andersson, Jane Klasson, Ina Peña Zagal, Åsa Öhlmer, Daniel Johansson Peter Persson

Raindance - classic och portal

Edrun Eriksson, Sten FolkessonKristina Overend, Maud Tellström, Anders Westin

Rapporter i Raindance Daniel Johansson
Redovisningsfrågor

Patrik Armuand, Daniel Johansson, Gunilla Knutson, Katarina Lievonen, Birgitta Magnusson, Hanna Mörtberg, Peter Persson

Representation Hanna Mörtberg
Resor Marie Engegard
Transfereringar Peter Persson, Patrik Armuand
Utbetalningar (sändningar) via Nordea/SEB Carina HafstadJoakim Åslund, Åsa Öhlmer
Utbildning - budgeteringsverktyg Ellen Leijon
Utbildning - ekonomiadministration Edrun Eriksson
Utbildning - EU-projekt Eva Thulin
Valutakonto EURO, NOK och USD Ellen Leijon
Webb - ekonomiinformation i Medarbetarportalen

Maud Tellström, Anders Westin, Suzanne Borén-Andersson

Verksamhetsuppföljning Margareta Uvhagen Antoni
Årsredovisning, delårsrapport Claes Nilsson, Hanna Mörtberg, Margareta Uvhagen Antoni
Återredovisning av bidrag Suzanne Borén-Andersson, Ina Peña Zagal

Kontakt

Avdelningens personal