Kontakter för ekonomifrågor

Välkommen att ställa frågor inom universitetets ekonomimodell, redovisnings- och budgetsystem!

Svar på vanliga frågor om redovisning, våra system m m samt olika lathundar och rutinbeskrivningar kan sökas via webbsidorna:

Frågor om ekonomimodellen och redovisningssystem kan skickas via e-post till ekonomisupport@uadm.uu.se. Använd även denna e-post-adress för upplägg av kunder, leverantörer, projektkoder, varukoder m m. För en del upplägg finns blanketter, se webbsidan Blanketter.
Frågor om budget kan skickas via e-post till budget@uadm.uu.se.

Ärenden som mejlas till ekonomisupport@uadm.uu.se och budget@uadm.uu.se styrs in i ärendehanteringssystemet EASIT. I EASIT fördelas sedan ärenden till olika handläggargrupper beroende på ärendets art. För att underlätta fördelningen av ärenden är det bra om det i mejlets ämnesrad står vad ärendet gäller.

Det går också bra att kontakta oss direkt!

Frågor om: Kontakta:
Anläggningstillgångar - inventering och investering Edrun Eriksson, Daniel Johansson, Shila Kermani, Katarina Lievonen (föräldraledig), Åsa Öhlmér
Anläggningsregister Raindance Edrun Eriksson, Maud Tellström,
Anslagsfördelning GU/FO enl. VP Ellen Leijon
Arkivering Hanna Mörtberg, Shila Kermani
Behörighet till Raindance

Edrun Eriksson, Sten FolkessonMaud Tellström, Anders Westin

Betalningspåminnelser, inkasso Yvonne Abrahamsson, Malin Berggren, Åsa Öhlmér
Betalkort Ina Peña Zagal
Bokföringsportal

Edrun Eriksson, Sten FolkessonMaud TellströmAnders Westin

Bokslut

Patrik Armuand, Daniel Johansson, Gunilla Knutson, Shila KermaniKatarina Lievonen (föräldraledig), Hanna Mörtberg, Peter Persson, Suzanne Borén-Andersson, Malin Lycksell

Budgetfrågor
budget@uadm.uu.se 
Ellen Leijon, Margareta Uvhagen Antoni, Patrik Armuand
E-faktura (svefaktura), kund- och leverantörsbearbetningar Anders Westin, Sten Folkesson, Maud Tellström
Forskningsstöd/EU-kontrakt - erhållna bidrag, återredovisning Ellen Leijon, Margareta Uvhagen Antoni, Patrik Armuand
Forskningsstöd/Externa medel (ej EU-kontrakt), erhållna bidrag, återredovisning Suzanne Borén-Andersson, Ina Peña Zagal
 
GLIS Margareta Uvhagen Antoni, Katarina Lievonen (föräldraledig)
Handkassor Shila Kermani
Indirekta kostnader Margareta Uvhagen Antoni
Inkommande betalningar

Yvonne Abrahamsson, Malin BerggrenÅsa Öhlmer

Inkommande betalningar, EU-medel Shila Kermani
Inkomster, oidentifierade Åsa Öhlmér
Kalkyler för bidrag/uppdrag Margareta Uvhagen Antoni
Kontanta försäljningsinkomster, dagskasseavtal, kortläsare, Swish Peter Persson
Kontraktsdatabas, KDB Suzanne Borén-Andersson, Ina Peña Zagal, Anders Westin
Kundfakturor/rekvisitioner, kundupplägg Yvonne AbrahamssonMalin BerggrenÅsa Öhlmer
Kundfaktura/rekvisition - utskriftsrutin

Edrun Eriksson, Sten Folkesson, Maud Tellström, Anders Westin

Leverantörsfakturor, leverantörsupplägg Carina HafstadYvonne Abrahamsson
Moms Peter Persson, Gunilla Knutsson
Nätverk för ekonomiadministratörer Hanna Mörtberg
Projektkodsgranskning PM

Patrik Armuand, Suzanne Borén-Andersson, Shila Kermani, Gunilla Knutson, Ina Peña ZagalDaniel Johansson Peter Persson, Malin Lycksell

Raindance

Edrun Eriksson, Sten Folkesson, Maud Tellström, Anders Westin

Rapporter i Raindance Daniel Johansson
Redovisningsfrågor

Patrik Armuand, Daniel Johansson, Shila Kermani, Gunilla Knutson, Katarina Lievonen (föräldraledig), Hanna Mörtberg, Peter Persson, Suzanne Borén-Andersson, Malin Lycksell

Representation Hanna Mörtberg
Resor Marie Engegard
Transfereringar Peter Persson, Patrik Armuand
Utbetalningar (sändningar) via Nordea/SEB Carina HafstadÅsa Öhlmer
Utbildning - budgeteringsverktyg Ellen Leijon
Utbildning - ekonomiadministration Edrun Eriksson
Utbildning - EU-projekt Patrik Armuand
Valutakonto EURO, NOK och USD Ellen Leijon
Webb - ekonomiinformation i Medarbetarportalen

Maud Tellström, Anders Westin, Suzanne Borén-Andersson

Verksamhetsuppföljning Margareta Uvhagen Antoni
Årsredovisning, delårsrapport Hanna Mörtberg, Margareta Uvhagen Antoni
Återredovisning av bidrag Suzanne Borén-Andersson, Ina Peña Zagal

Kontakt

Avdelningens personal