Blanketter/mallar ekonomiadministration

OBS! Blanketterna/mallarna är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

Visa blanketter och mallar i nummerordning

Anläggningsregister

Flytt av anläggning mellan orgenheter.doc, bl nr EA20 
Mall för filinläsning till AR10, bl nr EA13
Mall för filinläsning till AR20, bl nr EA14 
Underlag för anläggningstillgång, bl nr EA42   
Utrangering av anläggning i Raindance.doc, bl nr EA16
Utrangering av skrotade anläggningar i Raindance.doc, bl nr EA25 
Ändrad kontering i AR för DA00, MV00 och MÖ00.doc, bl nr EA29
 

Behörigheter, delegationer

Delegation av attesträtt.doc, bl nr EA2
Inventeringsförrättare.doc, bl nr EA4
Namnteckningsprov.doc, bl nr EA3

Bokföring/omföring

Mallar för att klistra in rader i slutkontering.xls, bl nr EA9
Bokföring/omföring via filinläsning/manuell registrering.xls, mall, bl nr EA10

Bokslut

Försättsblad bokslutsdokumentation.xlsx, mall, bl nr EA33   
Inventering handkassa.doc, bl nr EA5
Ny fördelning LTK steg 2-3.xlsx, bl nr EA37
Specifikation till periodiseringsposter.xlsx, bl nr EA26

Forskningsstöd

Mallar (separat webbsida)

Indirekta kostnader

Begäran om undantag av indirekta kostnader.doc, bl nr EA35

Kalkyler

Bidragskalkyler (separat webbsida)
Uppdragskalkyler (separat webbsida)

Kundreskontran

Underlag för extern kundfaktura.doc, bl nr EA23
Upplägg av kund/privatperson i kundreg.doc, bl nr EA11

Leverantörsreskontra/-fakturaportal

Etikettmall-24 utländsk faktura.doc, bl nr EA21a
Etikettmall-16 utländsk faktura.doc, bl nr EA21b
Faktura/utbetaln svenska, LFP, företag m m.doc, bl nr EA17a               
Faktura/utbetaln svenska, LFP, privatperson.doc, bl nr EA17b
Faktura/utbetaln svenska, LFP, resebidrag m m t student.doc, bl nr EA17c
Faktura/utbetaln utländska, LFP, företag m m.docx, bl nr EA18a
Faktura/utbetaln utländska, LFP, privatperson.docx, bl nr EA18b
Upplägg av privatperson i leverantörsreg.doc, bl nr EA12       
Utbetalning från valutakonto EUR.xls, bl nr EA15
Utbetalning från valutakonto NOK.xls, bl nr EA19
Utbetalning från valutakonto USD.xls, bl nr EA32
Utbetalning med ICA-kort.xlsx, bl nr EA40

Medfinansiering

Avstämning medfinansiering.xls, bl EA36
Projektbudget medfinansiering.xlsx, bl nr EA34

Övrigt

Flytt av projekt mellan orgenheter.xlsx, bl nr EA27
Journal handkassa.xls, bl nr EA6
Kassajournal/kontantförsäljning.xls, bl nr EA7
Nya projekt 2018.xlsx, bl nr EA31
Passivmärkning av projekt.xlsx, bl nr EA30
Uppdragsutbildning gemensamma kostnader.xls, bl nr EA39
Upplägg av aktivitet i Raindance 2018.xlsx, bl nr EA41
Upplägg av projekt i Raindance 2017 och 2018.xls, bl nr EA22

Övriga blanketter

Uppsala Akademiförvaltnings blankett för Rekvisition av medel.pdf samt Bilaga 1 Information