PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Blanketter/mallar i nummerordning

OBS! Blanketterna/mallarna är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

Bl nr Benämning
EA1a Utgått
EA1b Utgått
EA1c Utgått
EA2 Delegation av attesträtt.doc
EA3 Namnteckningsprov.doc
EA4 Inventeringsförrättare.doc
EA5 Inventering handkassa.doc
EA6 Journal handkassa.xls
EA7 Kassajournal/kontantförsälning.xls
EA8 Utgått
EA9 Mallar för att klistra in rader i slutkontering.xls
EA10

Bokföring/omföring.xls, mall

EA11 Upplägg av kund/privatperson i kundreg.doc
EA12 Upplägg av privatperson i leverantörsreg.docx
EA13 Utgått
EA14 Utgått
EA15 Utbetalning från valutakonto Euro.xls
EA16 Utrangering av anläggning i Raindance.doc
EA17a Faktura/utbetalning, LFP, företag m m.doc
EA17b Faktura/utbetalning, LFP, privatperson.doc
EA17c Faktura/utbetalning, LFP, resebidrag m m t student.doc
EA18a Faktura/utbetalning utländska, LFP, företag m m.docx
EA18b Företag/utbetalning utländska, LFP, privatpersoner.docx
EA19 Utbetalning från valutakonto NOK.xls
EA20 Flytt av anläggning mellan orgenheter.doc
EA21a Etikettmall-24 utländsk lev.faktura.doc
EA21b Etikettmall-16 utländsk lev.faktura.doc
EA22 Upplägg av projekt i Raindance 2017 och 2018.xls
EA23 Underlag för extern kundfaktura.doc
EA24 Utgått
EA25 Utrangering av skrotade anläggningar i Raindance.doc
EA26 Specifikation till periodiseringsposter.xlsx
EA27 Flytt av projekt mellan orgenheter.xlsx
EA28 Utgått 2018, ersatt av EA41
EA29 Ändring av kontering i AR för DA00, MV00 och MÖ00.doc
EA30 Passivmärkning av projekt
EA31 Nya projekt 2018
EA32 Utbetalning från valutakonto USD.xls
EA33 Försättsblad bokslutsdokumentation.xlsx, mall
EA34

Projektbudget medfinansiering.xlsx

EA35 Begäran om undantag för indirekta kostnader.doc
EA36

Avstämning medfinansiering.xlsx

EA 37 Ny fördelning LTK steg 2-3.xlsx
EA 38 Reglering LTK utan prestation.xlsx
EA39 Uppdragsubildning gemensamma kostnader.xls
EA40 Utbetalning med ICA-kort.xlsx
EA41 Upplägg av aktivitet i Raindance.xlsx
EA42 Underlag för anläggningstillgång.xlsx
   
  Övriga blanketter
  Uppsala Akademiförvaltnings blankett för Rekvisition av medel.pdf samt Bilaga 1 Information
   
  Övriga mallar
  Bidragskalkyl 1 år.xls
  Bidragskalkyl flerårig.xls
  Uppdragskalkyl.xls