Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ekonominytt

Genom Ekonominytt informerar avdelningen för ekonomi och upphandling om nyheter och annan viktig information i ekonomiadministrativa frågor. När ett Ekonominytt publiceras aviseras det via e-post till universitetets ekonomiadministratörer.