Redovisningsfrågor

Redovisningen är till för att ur ett finansiellt perspektiv mäta och rapportera de ekonomiska konsekvenserna i verksamheten.

  • Redovisningen utgör del av information som ligger till grund för verksamhetens styrning, dvs. för planering, uppföljning och utvärdering på institution, fakultet och på universitetsgemensam nivå.
  • Redovisningsdata levereras till olika intressenter utanför universitetet t ex regering, ESV, Riksrevisionen, externa finansiärer, andra universitet och högskolor.

På olika webbsidor under denna rubrik presenteras redovisningsfrågor vi ofta får frågor om. Behovet av konkreta bokföringsråd och rutinbeskrivningar är stort. Vi hoppas att dessa sidor kan vara till hjälp för att ge svar på de vanligaste frågorna.

Vi som arbetar med redovisningsprinciper och redovisningsrutiner på avdelningen för ekonomi och upphandling är: Patrik Armuand, Daniel Johansson, Gunilla Knutson, Katarina Lievonen (föräldraledig), Malin LycksellHanna Mörtberg, Shila Kermani och Peter Persson, Suzanne Borén-Andersson