Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bokslut

Bokslut görs två gånger per år; den 30 juni och 31 december. Varje institutions bokslut utgör en viktig förutsättning för sammanställningen av de finansiella delarna i universitetets delårsrapport och årsredovisning. Institutionens ledning ska därför, för sin institution/enhet, upprätta bokslut i form av resultat- och balansräkning.

Allt bokföringsmaterial i samband med bokslut ska, som under övrig del av året, vara attesterat av prefekt eller annan person som enligt delegationsbeslut har attesträtt. Vid omfördelningar och rättelser är det viktigt att ange adekvata referenser/härledningar så att de ekonomiska händelsernas förlopp går att följa.

Inför varje bokslut hålls bokslutsinformation med presentation av ev. nyheter och repetition av viktiga moment i bokslutsarbetet.

På följande sidor finns mer information om olika moment i bokslutsarbetet:

Kontoplan periodiseringar
RD-handboken kap 7 Bokslut
Exempel AVSPRO-rapporten 1206
Exempel ORGÖV-rapporten 1211

Vi som arbetar med institutionernas bokslut på avdelningen för ekonomi och upphandling är: Patrik Armuand (tel 471 1807), Daniel Johansson (tel 471 1793), Gunilla Knutson (tel 471 1661), Hanna Mörtberg (tel 471 6256), Peter Persson (tel 471 1810), Shila Kermani (tel 471 4643), Suzanne Borén-Andersson (tel 471 6251)

Länkar till dokument

Beräkning av budgetavvikelse/ kalkyldifferens