Bokslut

Bokslut görs två gånger per år; den 30 juni och 31 december. Varje institutions bokslut utgör en viktig förutsättning för sammanställningen av de finansiella delarna i universitetets delårsrapport och årsredovisning. Institutionens ledning ska därför, för sin institution/enhet, upprätta bokslut i form av resultat- och balansräkning.

Allt bokföringsmaterial i samband med bokslut ska, som under övrig del av året, vara attesterat av prefekt eller annan person som enligt delegationsbeslut har attesträtt. Vid omfördelningar och rättelser är det viktigt att ange adekvata referenser/härledningar så att de ekonomiska händelsernas förlopp går att följa.

Inför varje bokslut hålls bokslutsinformation med presentation av ev. nyheter och repetition av viktiga moment i bokslutsarbetet.

På följande sidor finns mer information om olika moment i bokslutsarbetet:

Kontoplan periodiseringar
RD-handboken kap 7 Bokslut
Exempel AVSPRO-rapporten 1206
Exempel ORGÖV-rapporten 1211
 

Råd och stöd i bokslutsarbetet
I samband med bokslutsarbetet finns Patrik Armuand, Daniel Johansson, Gunilla KnutsonShila Kermani, Hanna Mörtberg, Peter Persson, Katarina Lievonen (föräldraledig), Suzanne Borén-Andersson samt Malin Lycksell  tillgängliga för råd och stöd.

Länkar till dokument

Beräkning av budgetavvikelse/ kalkyldifferens